Delårsrapport januari – mars 2022 Sweco AB (publ)

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Positiv inledning på året

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 6 077 MSEK (5 538)
  • EBITA ökade till 648 MSEK (540), marginal 10,7 procent (9,8)
  • EBITA ökade med 2 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
  • EBIT ökade till 629 MSEK (523), marginal 10,4 procent (9,4)
  • Nettoskulden uppgick till 997 MSEK (957)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,4 ggr (0,5)
  • Resultat efter skatt ökade till 463 MSEK (392), motsvarande 1,29 SEK per aktie (1,10)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Sweco inledde året med en solid organisk tillväxt och ett stabilt övergripande resultat, trots en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. Fyra av åtta affärsområden redovisar EBITA-förbättringar, efterfrågan på Swecos tjänster var god och vi fortsatte att stärka vår orderbok. Vi fortsatte även att ta tillvara möjligheterna i marknaden och offentliggjorde två nya förvärv under kvartalet.

Vi ökade antalet anställda och har ambitionen att fortsätta att öka takten i rekryteringarna framöver. Swecos välkända och ansedda varumärke är en viktig styrka för oss i den hårda konkurrensen om talangerna. 

Bland de projekt vi vann under första kvartalet vill jag lyfta fram två som har koppling till den växande efterfrågan på hållbar mobilitet och kollektivtrafik. Det ena rör Stockholms nya tunnelbanelinje där vi vann tre av fyra projekt som täcker in tjänster som analyser av miljöpåverkan och utformningen av nya stationer. Vi tog också hem ett tioårigt järnvägsprojekt i Öresundsregionen. Projekten som har vunnits avspeglar Swecos ställning som europeisk ledare inom järnvägsprojektering. 

Stabil utveckling av verksamheten och en stark finansiell ställning

Nettoomsättningen ökade under första kvartalet till 6 077 MSEK (5 538), och den organiska tillväxten uppgick till 3 procent justerat för kalendereffekter. EBITA uppgick till 648 MSEK (540), vilket gav en EBITA-marginal på 10,7 procent (9,8). Den positiva utvecklingen stöds av högre genomsnittliga arvoden, ett ökat antal anställda  och positiva kalendereffekter, medan högre sjukfrånvaro hade en betydande negativ påverkan.

Den organiska tillväxten var positiv i sex av åtta affärsområden, och fyra av åtta affärsområden redovisade högre EBITA justerat för kalendereffekter jämfört med samma period föregående år. Det positiva resultatet för koncernen är kopplat till starka kvartal i Norge, Belgien och Danmark samt fortsatta förbättringar i Tyskland. Resultatet påverkades negativt av den höga sjukfrånvaron inom alla våra affärsområden, men var mest märkbar i Nederländerna och Sverige. 

Swecos finansiella ställning är fortsatt stark, med en låg nettoskuld och betydande tillgängliga finansiella resurser.

Två nya förvärv

Vi offentliggjorde två nya förvärv under kvartalet. Det norska konsultbolaget Stema Rådgivning är en erkänd expert inom projekt- och byggledning, med 90 anställda och en total omsättning på 177 MNOK under 2021. Med hjälp av deras expertis kan Sweco ta en ännu större andel av den norska marknaden. 

Swedish Net Engineering, med 28 anställda, är en expert inom fysiskt och tekniskt skydd samt säkerhet. De är ett bra komplement till Swecos expertis inom byggnader och passar väl in med det ökade behovet av säkerhetslösningar. 

De båda förvärven speglar vår strategi att addera ledande expertis till Swecos erbjudande samt etablera Sweco inom intressanta tillväxtsegment. 

Vi stöttar Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina är ett allvarligt och oacceptabelt brott mot internationella lagar och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder vårt stöd till Ukraina, både genom donationer och genom att tillgängliggöra Swecos expertis. Sweco har inga anställda som arbetar i Ryssland eller Ukraina och vi beslöt på ett tidigt stadium om att avsluta de få exportprojekt vi hade i Ryssland och Belarus.

Påskyndad omvandling driver efterfrågan på våra tjänster

Följderna från kriget i Ukraina på såväl kort som lång sikt, tillsammans med transformationen inom digitalisering och klimatanspassning, kommer att utmana och ställa krav på våra samhällen och på företagen.

För mig är det uppenbart att Sweco både har en viktig roll att spela och en förmåga att bidra till att lösa och samtidigt växa med de här utmaningarna. Det känns mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 4621, [email protected]

Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör, 079-341 1408, [email protected]

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, kl. 07:20 den 12 maj 2022.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.