Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q3-2022 Dala Energi AB (publ)

Published

on

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 64 miljoner kronor för de första nio månaderna 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) till positivt (52 mkr) jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgår till 240 mkr jämfört med 213 mkr samma period föregående år.
Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgår till 64 mkr jämfört med 47 mkr samma period föregående år.
Operativt kassaflöde för de första nio månader uppgår till 52 mkr jämfört med -27 mkr samma period föregående år.

 

VD:s sammanfattade kommentarer för tredje kvartalet:        
Koncernen förbättrar både resultatet på EBITDA- och EBIT-nivå för kvartalet, året och för rullande 12 månader, vilket är mycket positivt. Som alltid finns det utmaningar som är adresserade med åtgärder. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) mkr till positivt (52 mkr) om man jämför mot samma period föregående år (ackumulerat jan-sept).

Transitering av elenergi minskade med 8 % under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detta samtidigt som energibehovet för uppvärmning enligt graddagsmetoden i stort var lika mellan perioderna. De höga elpriserna har fått el användarna att dra i handbromsen samtidigt som vi också ser att intresset för solceller och energilager är stort vilket också påverkar transiteringen av elenergi i nätet.

Försäljningen av nya bensin- och dieselbilar förbjuds inom EU från och med 2035, enligt ett beslut från EU-parlamentet. En stor sak kan tyckas, men frågan är om det en finns några fossilbilar att köpa om 13 år. Och vem vill ha dem? Vi är i början av ett paradigmskifte, en användarnära energirevolution med prosumenter. Därför har vi tillsammans med Dalakraft och Malung-Sälens Elverk genomfört ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB, ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring. Prosumenten blir basen för att utveckla helhetslösningar kring den energiomställning som krävs i samhället för att nå en hållbar framtid.

Vår tillväxtstrategi består av en kombination av organisktillväxt av nya tjänster inom energi och kommunikationslösningar på våra befintliga geografiska marknader, men också på en förvärvsbaserad tillväxt. Vi vill också knyta fler samverkansallianser. Men att skapa framgångsrika samverkansallianser tar tid. Det senaste exemplet är bildandet av Kurbit AB, från idé till att vi nu ser en resultatförbättring i fibernästaffären tog det fyra år, resultet har gått från 0 till 7 mkr för årets första nio månader 2022 jämfört med samma period föregånde år. Allt som behövs för att vara en framgångsrik fiskare är tålamod och ett bete. Dala Energi har bra förutsättningar för att fortsätta vara ett framgångsrikt fristående bolag in i framtiden men det krävs fiske och en innovativ- och utvecklingsorienterad organisation för att möta framtiden framgångsrikt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: [email protected]
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, CFO
Mail: [email protected]
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.