Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2023 RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB

Published

on

Rightbridge Ventures Group  AB (publ) (”Rightbridge” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 september 2023.

1 MSEK FÖRBÄTTRING I JUSTERAT EBITDA. RESULTATET NEDTYNGT AV GOODWILL-NEDSKRIVNINGAR

Koncernens resultaträkning i sammandrag

jul-sep

jan-sep

 

Helår

TKR

2023

2022

2023

2022

 

2022

Intäkter

1.622

2.901

5.773

5.465

 

8.445

EBITDA

-2.927

-2.623

-11.721

-6.374

 

-23.598

Justerad EBITDA

-1.927

-2.623

-7.347

-6.374

 

-12.219

Avskrivningar och nedskrivningar

-24.578

-719

-26.399

-1.010

 

-54.208

EBIT

-27.504

-3.344

-38.122

-7.401

 

-77.828

Periodens resultat

-27.702

-3.681

-36.094

4.346

 

-67.680

Resultat per aktie

-0,17

-0,44

-0,22

0,52

 

-1,58

 

KONCERNENS RESULTAT
Nio månader januari-september 2023

INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 773 TSEK (5 465), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period föregående år.

EBITDA. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till –11 721 TSEK (-6 374 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –7 347 (-6 374KSEK) exkluderande av EBITDA-förluster för Tricked och engångsposter.

RESULTAT. Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -36 094 TSEK (4 346 TSEK). Resultat per aktie* uppgick till -0,23 SEK (0,52).

 

Tredje kvartalet 2023

INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 622 TSEK (2 901 TSEK), en minskning med  44% jämfört med motsvarande period föregående år.

 

EBITDA. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till –2 927 TSEK (-2 623 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –1 927 (-2 623 KSEK) exkluderande engångsposter.

RESULTAT. Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -27 702 TSEK (-3 681 TSEK). Resultat per aktie* uppgick till -0,172 SEK (0,44).
Soliditeten** uppgick per 30 september 2023 till 72% (96%)

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det totala antalet aktier i bolaget per den 30 september 2023 uppgår till 162 116 244. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2023 var 161 446 178. Genomsnittligt antal aktier för 2022 var 42 936 539. **Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

 

Väsentliga händelser under perioden

09 augusti: Rightbridges styrelse beslutade att inleda skiljeförfarande på grund av ett brutet lock-up-avtal

– 07 september: Team Singularity Academy vinner EU ProLeague Division 2 och kvalificerar sig bland topp 100 i Europa (rankad som #77)

– 29 September: Rightbridge kallar till extra bolagsstämma för att rösta in ny styrelse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– 10 oktober: Rightbridge inleder samarbete med Quickbit för att leda deras satsning mot esport och gaming.

– 18 oktober: Rightbridge väljer in ny styrelse bestående av: Kin-Wai Lau, Mads Jorgensen, Carl Falkenberg och Magnus Leppäniemi.

– 20 oktober: Styrelsen utser Claes Kalborg till ny VD för Rightbridge Ventures group

– 30 oktober: Rightbridge väljer att avsluta ärendet hos skiljenämnden avseende lockupavtalet

– 17 november: Rightbridge utser Erik Penser Bank till likviditetsgaranter för bolagets aktie.

– 24 november: Rightbridge avyttrar portföljbolaget Team Singularity ApS för 1 DKK och sparar 570 tkr i kortsiktig finansiering

 

VD-brev

Kära aktieägare,

Det tredje kvartalet och framförallt perioden efteråt har varit en period av betydande förändringar och utmaningar för Rightbridge. Med en ny ledning och styrelse på plats har vi navigerat genom en tid av omstrukturering och förnyelse. Som nytillträdd VD är jag både ödmjuk och entusiastisk inför uppgiften att leda företaget genom denna fas.

 

Mitt fokus sedan jag tillträdde har varit att stabilisera verksamheten, utvärdera våra strategiska inriktningar och identifiera nyckelområden för förbättringar. Denna process har varit nödvändig för att säkra vår långsiktiga framgång och hållbarhet. Vi har tagit viktiga steg mot att stärka vår kärnverksamhet och utforska nya tillväxtmöjligheter mot lönsamma marknader.

Trots de utmaningar som följer med förändringar, ser jag positivt på framtiden, med vårt nya fokus inom IP rättigheter och ser fram emot att presentera spännande avtal framgent. Vår nybildade ledningsgrupp och styrelse bidrar med värdefull kompetens och nya perspektiv, vilket är avgörande för vår framtida utveckling.

 

Mitt primära fokus framgent är att skapa en solid finansiell plattform för att bygga och kapitalisera framåt inom gaming, web 3 och infrastruktur kring dessa områden. Vi kommer fortsätta att agera inom områden där Rightbridge sedan tidigare har varit aktiva och operativa men samtidigt bygga på med nya områden och dimensioner där jag har lagt stor del av min professionella karriär.

 

Jag är medveten om att förändringar kan skapa osäkerhet, men jag är övertygad om att de beslut vi fattar idag kommer att vara avgörande för Rightbridge:s framtid. Vi står inför möjligheter att inte bara förbättra våra operativa effektivitet utan också att innovativt utvidga vår affärsmodell med nya spännande möjligheter inom IP-rättigheter och gaming.

Jag vill tacka er alla för ert fortsatta stöd och engagemang. Vår resa är långt ifrån över, och jag ser fram emot att tillsammans bygga ett nytt Rightbridge.

 

Claes Kalborg

 

 

Rapporten finns tillgänglig på www.rightbridge.se

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Kalborg, VD 

Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

Mads Jorgensen, styrelseordförande
Telefon: +45 28 97 15 75
E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com

Adress: 
Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Norrlandsgatan 24 
111 43
Stockholm 

 

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Se Mikaela Lauréns comeback live och gratis

Published

on

By

Lördagen den 24 februari går 48 åriga Mikaela Laurén upp i ringen igen, fem år efter att hon la handskarna på hyllan och två år efter hon blev mamma. Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport med start klockan 20.45.

2018 la den före detta 7-faldige världsmästaren i boxning, Mikaela Laurén, boxningshandskarna på hyllan för att bli mamma. Lauréns hade 32 vinster och 6 förluster bakom sig när hon slutade och innan boxningen hade hon även en karriär som simmerska med 16 nationella mästerskap, 3 svenska rekord och en sjundeplats vid VM i Rio de Janeiro 1995 i ryggen.

Mikaela kände sig dock aldrig helt klar med boxningen och nu på lördag gör hon, nu som 48 åring småbarnsmamma, comeback i boxningsringen på Danish Fight Night i Köpenhamn. Mikaela kommer att möta den 20 år yngre Rumänsk/Spanskan Ioana Fecioru och Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport.

Se Mikaela Lauren vs. Ioana Fecioru live på Pluto TV Sport den 24 februari med start klockan 20.45.

Se Pluto TV här: www.pluto.tv

För mer information kontakta:

Peter Frantzell
Mail: peter@strandberghaage.se
Tel: 0707-592558

Om Pluto TV
Pluto TV, en del av Paramount, är den ledande gratis streaming-tv-tjänsten och levererar hundratals linjära livekanaler och tusentals titlar on-demand till en global publik. Den Emmy®-belönade tjänsten erbjuder en mängd kurerade kanaler i samarbete med över 400 internationella medieföretag. Pluto TV erbjuder ett brett utbud av genres inom bland annat film, serier, sport, nyheter, livsstil, barnprogram och mycket mer. Pluto TV kan lätt streamas över mobil, webb och anslutna TV-enheter. Från huvudkontoret i Los Angeles sträcker sig Pluto TV:s växande internationella nätverk över tre kontinenter och 35 marknader.

Continue Reading

Marknadsnyheter

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Published

on

By

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en ny global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för hållbara produkter och tjänster, men lika många säger att de inte känner till vilka beteenden och investeringar som behövs för att vara mer hållbar. En majoritet anser att energibolagen har ett huvudansvar i att driva omställningen, och många ser aktörer inom energi som en pålitlig källa till information kring vilka val som är hållbara.

Studier av IPCC (Förenta nationernas klimatpanel) visar att 70 procent av den gröna omställningens effekter är beroende av att konsumenter ställer om sina konsumtionsval, beteenden och sin livsstil. Men enligt en stor undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY bland energikonsumenter i Sverige och globalt så är konsumenterna inte redo för den gröna omställningens krav. 60 procent av svenska konsumenter uppger att de redan gör vad de kan för att vara hållbara. På global nivå upplever energikonsumenter ett än mindre handlingsutrymme – 74 procent uppger att de inte kan öka sin hållbarhet. Energikonsumenterna anser i stället att staten och energibolagen har huvudansvaret för den gröna omställningen, och i Sverige anser endast 14 procent att individen bär ett stort ansvar. Detta visar EY Energy transition consumer insightsen undersökning bland 21 000 energikonsumenter i 21 länder varav 1000 respondenter i Sverige.

De flesta energikonsumenter i Sverige vill ändå bidra, och 39 procent är villiga att betala ett prispremium för hållbara tjänster och produkter. Men många har inte möjlighet att betala mer för ökad hållbarhet. Endast 10 procent av svenska energikonsumenter skulle betala över 10 procent mer på sin elräkning för mer förnybara energikällor, vilket är hälften så många som globalt. 57 procent av svenska konsumenter uppger även att deras hushållsbudget inte skulle klara av en 10 procent högre energikostnad. Det återspeglas i att endast en av fyra konsumenter överväger att investera i förnybara energisystem till hemmet, vilket kan jämföras med att en av tre globala energikonsumenter överväger dessa investeringar. I Sverige uppger tre av fyra energikonsumenter att de inte överväger eller saknar möjlighet att investera i ett mer hållbart hem, och dessa är till högre grad låginkomsttagare och boende i hyresrätt.

– Det finns en uppenbar klyfta mellan den roll konsumenter behöver och förväntas spela i den gröna omställningen, och den roll de i nuläget kan och vill ta på sig. För att öka hållbarhetsengagemanget och se verkliga förändringar krävs innovativa lösningar som både underlättar för konsumenter att agera hållbart och samtidigt tar hänsyn till deras ekonomiska situation. Att skapa möjligheter för alla att delta i den gröna omställningen kommer att vara en av många nycklar till framgång, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Energiaktörer med större kundfokus kan visa vägen
Även om konsumenter vill och försöker göra rätt, kan bristande kunskap begränsa de positiva effekterna. EY:s undersökning visar att 39 procent av svenska konsumenter uppger att de inte har tillräcklig kunskap om vilka beteenden och investeringar som skulle göra deras hushåll mer hållbart, och färre än en fjärdedel har god förståelse för de nyckeltermer som används för att kommunicera kring hållbarhet. Det är exempelvis endast 12 procent som har god förståelse för ”koldioxidneutral” och än färre förstår vad ”netto-noll” betyder. Av de som uppnått positiva beteendeförändringar och gjort hållbara investeringar, uppger 66 procent att negativa beteenden som ökad användning av en billigare lösning till viss del kompenserat för den positiva effekten. Vanor och bekvämlighet är även en faktor, och endast en tiondel av de med gasdriven värmepanna, spis eller grill överväger att byta till ett eldrivet alternativ.

Energikonsumenter i Sverige förväntar sig att myndigheter och företag ska visa vägen och leda den gröna omställningen. 60 procent anser att regeringen har ett huvudansvar, och 52 procent tycker att energibolagen bär ett huvudansvar för att driva den gröna omställningen. Konsumenterna har också gott förtroende för dessa aktörers råd och anvisningar om vad som är hållbart. 44 procent uppger att myndigheters hemsidor är bland de mest pålitliga källorna till hållbarhetsinformation, och 39 procent anser att energibolag är bland de mest förtroendeingivande.

– Trots ett stort fokus på hållbarhet, både medialt och bland företagen, har konsumenterna svårt att navigera bland alla alternativ och termer. Det krävs därför ett ännu större kundfokus från energibolagen för att göra det lättare för konsumenten att välja klimatsmart samt att förstå nyttan av sitt val. Konsumenterna är villiga att lyssna på energibolagens råd och insikter, med det förtroendekapitalet har få företag tagit vara på. Att företag förstår och anpassar sig till kundernas kommunikativa behov kommer att vara kritiskt för den gröna omställningen, säger Christian Grauers, ansvarig rådgivare inom energi, EY Sverige.

Anna Hed ansvarig fr Customer och Business transformation och rdgivare till energisektorn p EY Sverige

Om EY Energy transition consumer insights report
Under 2023 genomförde EY för tredje året i rad en undersökning bland energikonsumenter i 21 länder. Sammanlagt har 21 000 konsumenter över 18 år svarat på frågor om värderingar, behov och engagemang gällande energi. Undersökningen utgick från att energiomställningen drivs av och påverkar alla konsumenter. Respondenterna är såväl fakturabetalare som icke-fakturabetalare i alla åldrar och inkomstskikt. Undersökningen bestod av en ca 15 minuter lång webbenkät.

För mer information om undersökningen, de svenska resultaten eller intervju med Anna Hed, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.