Connect with us

Marknadsnyheter

Demoskop och Alkompis lanserar samarbete – ska genomföra opinionsmätningar på arabiska

Published

on

Nu skapar mediehuset Alkompis tillsammans med analysföretaget Demoskop Sveriges första renodlade undersökningspanel för arabisktalande svenskar. Paneldeltagare i ”Diverziopanelen” ska på löpande basis få tycka till i dagsaktuella och samhällsviktiga frågor. Syftet är att lyfta fler röster och perspektiv i samhällsdebatten.

Utrikes födda beskrivs ofta inom undersökningsbranschen som en svårnådd grupp som sällan deltar i opinionsundersökningar. Detta vill nu Alkompis och Demoskop förändra genom att ge dem en röst i Diverziopanelen, som så långt som möjligt ska spegla målgruppen arabisktalande i Sverige. Arabiska är idag Sveriges andra största modersmål och målgruppen består uppskattningsvis av 600 000 personer. I samhällsdebatten behandlas denna grupp ofta som homogen, trots att de representerar en mångfacetterad och komplex blandning människor som kommit till Sverige från olika länder och under olika omständigheter.

”I samarbetet med Alkompis har vi unika förutsättningar att nå en svårnådd och väldigt viktig grupp av människor. Arabisktalande svenskar är en självklar del av samhället som vi på detta sätt kan ge en röst”, säger Karin Nelsson, vd Demoskop.

”Syftet med panelen är att skapa inkludering och främja integration, att alla i Sverige finns med när vi mäter befolkningens vanor, beteenden och åsikter. Att kunna göra opinionsmätningar, med en professionell aktör som Demoskop, är vidare ett privilegium för vårt redaktionella arbete. Resultaten från mätningarna kommer att ge oss djupare insikter som stärker vår journalistik,” säger Julia Agha, VD Alkompis.

Opinionsundersökningarna kommer att handla om allt ifrån levnads- och hälsovanor, till åsikter och tankar om aktuella händelser, politisk åskådning och andra samhällsfrågor. Frågor kommer regelbundet skickas ut till deltagare i Diverziopanelen, och svaranden är helt anonyma. Resultaten kan sedan komma att användas i Alkompis redaktionella bevakning, men även bidra till djupare insikter om målgruppen för andra samhällsaktörer.

Diverziopanelen kommer mot målgruppen ha det arabiska namnet وصّل صوتك som översätts till ”Gör din röst hörd”. Samarbetet lanseras officiellt idag och de första paneldeltagarna kan registrera sig via länken: panel.alkompis.se

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Nelsson, VD Demoskop, karin.nelsson@demoskop.se, 070-221 39 94
Julia Agha, VD Alkompis, julia@alkompis.com, 073-700 52 91

Om Alkompis

Alkompis är Sveriges största mediehus på arabiska och publicerar sedan 2012 nyheter och samhällsinformation för de omkring 600 000 arabisktalande som bor i Sverige idag. Alkompis finns i alla digitala kanaler och når omkring 400 000 unika läsare på hemsidan varje månad. Alkompis uppdrag är att främja integration genom att fylla informationsgapet i samhället. Alkompis är helt etniskt, religiöst och politiskt obundet. För mer information, vänligen besök www.alkompis.se.

Om Demoskop

Demoskop erbjuder undersökningar, analys och rådgivning inom samhälle & opinion, marknad & media, arbetsliv och företag samt privatekonomi. Företaget är banbrytande i metodutveckling och analys av nya datakällor. Det moderna angreppsättet har banat väg för träffsäkra slutsatser med direkt affärsnytta för företag och organisationer. Läs mer här www.demoskop.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.