Den 12 maj 2022 inleds den första teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Den första teckningsperioden för utnyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022, som beslutades i samband med Anima Group AB:s bolagsstämma 2021, inleds den 12 maj 2022 och pågår till och med den 26 maj 2022.

En teckningsoption av serie TO2B 2021/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8,20 kronor per B-aktie. En teckningsoption av serie TO2A 2021/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) A-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8,20 kronor per A-aktie. En slutlig teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner kommer att äga rum i december 2022. Bolagets kommer vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna att tillföras högst 11 458 910 kronor före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Teckningsperioder: 12 maj – 26 maj 2022 samt 6 december – 20 december 2022

Emissionsvolym: 1 382 845 teckningsoptioner av serie TO2B 2021/2022 berättigar till teckning av 1 382 845 B-aktier. 14 583 teckningsoptioner av serie TO2A 2021/2022 berättigar till teckning av 14 583 A-aktier. Vid fullt nyttjande av TO2B samt TO2A tillförs Bolaget högst 11 458 910 kronor. 

Teckningskurs: 8,20 kronor per B-aktie. 8,20 kronor per A-aktie.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna tillhandahålls på Bolagets hemsida www.animagroup.se

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.animagroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Karlsson
Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post:
[email protected]

Om Anima Group AB
Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.