Connect with us

Marknadsnyheter

Smart High-Tech AB: Kvartalsrapport 1, 2022

Published

on

Perioden januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 010 (861) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 238 (747) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 070 (-333) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 990 (-184) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 489 (-799) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,02) kronor

Finansiell översikt

Jan – Mars2022 Jan – Mars 2021 Jan – Dec 2021
Nettoomsättning 1 010 861 4 726
Summa rörelseintäkter,   lagerförändringar m.m. 2 096 1 608 10 964
Summa rörelsekostnader -7 166 -1 941 -16 729
Rörelseresultat -5 070 -333 -5 766
Resultat efter skatt -4 998 -184 -4 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 489 -799 -11 124
Resultat per aktie -0,37 -0,02 -0,33

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

 • SHT Smart High Tech erhåller en prototyporder från Huawei, vilket är en kundanpassad prototyp av Smart High Techs produkt SHT GT-TIM. Orderstorleken var 500 enheter till ett värde av 100 TSEK för utvärdering av produkten för kundens applikationer.
 • Smart High Tech har installerat en produktionsmaskin med automation i tillverkning av grafenförstärkt gränssnittsmaterial. Kapaciteten har ökat med över 100 procent till 8 000 enheter per skift. Maskinen kan köras i flera skift vid behov.
 • Mätutrustning och annan testutrustning för att genomföra kvalitetsförbättringar med produkten har levererats och installerats. Utrustningen används för att minska ledtiden för utvärdering av kundkrav samt öka effektiviteten i produktutveckling och forskning.
 • Smart High Tech får två patent godkända av US Patent Office för den amerikanska marknaden, varav det ena är grafenpatentet ”Method and arrangement for manufacturing a graphen film” som stärker Smart High Techs skydd vid garfenfilmtillverkning. Det andra gäller ”Graphene based Heat Sink and method for manufacturing the heat sink” vilket kan öppna för ett nytt affärsområde med tillverkning av kylflänsar baserade på grafen.
 • Smart High Tech deltog i Sweden Innovation Days där bland andra Siografen presenterade svenska innovationer kopplade till grafen. SHT presenterade en företagsfilm om bolagets produkter och teknologi.
 • Smart High Tech har fått godkänd finansiering av Vinnova-projektet ” Ny grafenförstärkt kylningsteknik för ICT 5G-applikationer” där partner i projektet är Huawei Ltd och KTH. Målsättningen med projektet är utveckla ny kylteknik med hjälp av Smart High Techs grafenförstärkt kylmaterial.
 • Smart High Tech har fått godkänd finansiering av Vinnova-projektet ”Bornitrid (hBN) förstärkt cementbaserad coating 2.0”. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt. Smart Hight Tech bistår med 2D-material för att förstärka cement. Området är inget bolaget fokuserar på och har inga kommersiella planer. Arbetet bygger på forskningskunskaper inom materialet grafen/2D-material som kan nyttjas inom olika områden för att påvisa bolagets bredd.
 • Bolaget har förstärkt teamet med Doktor Tongchang Zhou som projektledare, forsknings- och utvecklingsexpert för kundprojekt. Tongchang är specialist inom polymerkemi och kommer närmast från Lunds universitet. Därutöver har IR- och Marketingchef, Martin Palmqvist, med över 15 års erfarenhet av digital kommunikation, marknadsföring och varumärkesstrategier anställts under perioden.
 • Bolaget rekryterade Kari Hjelt som Chef Innovation Management Officer (CIMO), för att som konsult ansvara att förvalta bolagets IP och innovation. Kari har varit Innovationschef för Nokia Research Center i Finland, är idag anställd som innovationschef på EU flaggskeppet grafen på Chalmers Industriteknik.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Smart High Techs dotterbolag Shanghai Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden haft stängt i över 5 veckor på grund av Covid-19 lock down i Shanghai, Kina. Myndigheten i staden beslutade om utegångsförbud för all verksamhet i staden Shanghai och dess närområde. Verksamheten hos Ruixi påverkas genom att produktion och försäljningsaktiviteter har avstannat under nedstängningen och verksamheten har bedrivits med låg aktivitet.
 • Processen med stämningsansökan för att vidta rättsliga åtgärder mot en tidigare anställd som har nyttjat Smart High Techs företagshemligheter på ett otillbörligt sätt fortgår. Domstolen i Stockholms tingsrätt prövar yrkandet inom kort.
 • Smart High Tech deltar i Burn-In mässa, TestConX i Phoenix, USA, där industrin inom testutrustning samlas varje år för utställning av produkter och diskussioner kring nya affärsmöjligheter. Konferensen är en bra möjlighet att träffa nya kunder inom segmentet och promota bolagets produkter till både tillverkare och slutanvändare inom testutrustning.
 • Smart High Tech har startat ett nytt affärsområde, SHT Retail. SHT Retail ska under produktvarumärket FrostSheet sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner verksamma inom gaming och crypto mining av crypto currency (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin etc). Genom direktförsäljning till aktiva användare inom gaming och crypto currency mining förväntar sig SHT förutom löpande intäkter även skapa en snabb efterfrågan från marknaden på bättre kylning av datorer och grafikkort (GPU) för att nå högre prestanda och en annan nivå på upplevelsen av spelet.
 • Bolaget har signerat ett intentionsavtal med Byrån för Industriell utveckling, Jiashan City, Zhejiang Provins, Kina för att etablera ett bolag för grafentillverkning. Smart High Tech kommer att äga 55% av aktierna genom en särskild avtalskonstruktion mellan huvudägare Johan Lius bolag XS-Consulting AB och SHT Smart High Tech AB. Det innebär att Smart High Tech kommer att gå in med 3 miljoner kronor samt know-how mot 55 procent av bolaget. Smart High Techs dotterbolag Ruixi kommer att vara ägare till resterande 45% av aktierna i det nya bolaget. Syftet är att säkerställa supply chain.

Verkställande direktören har ordet

Försäljningen under perioden har fortsatt i samma takt som under kvartal fyrar 2021. Kunden Incavo har avropat material för standardstorleken samt den större SHT GT TIM pad som har visat lovande resultat hos slutkund. Därutöver har bolaget har fått ett flertal testprototyporder från en mindre svensk 5G systemleverantör och från en ytterligare thermal burn-in kund. Rekrytering av säljpersonal pågår för att stärka upp säljorganisationen för att driva igenom den plan som bolaget har beslutat. Bolaget har som målsättning att få en färdig säljorganisation innan slutet av kvartal tre.

Fokus på kvartalet har varit att installera den automatiska processmaskinen för tillverkning av grafenförstärkt kylmaterial och det har teamet lyckats väl med. Den automatiska maskinen har fungerat bättre än planerat och har passerat alla interna tester såväl för prestanda, kvalitet och kapacitet. Dessa tester är väl beprövade tester inom tillverkningsindustrin och genomförs för att säkerställa att produktionen fungera med minimala störningar. Det positiva utfallet med den automatiska maskinen har också gjort bolaget har kunnat öka kapaciteten med 100 procent till 8 000 enheter per skift per månad tidigare än planerat. Bolaget har också investerat i testutrustning för att genomföra effektivisering av både forskning och produktionsförbättringar med ökad kvalitet i slutprodukten. Investeringen har redan gett effekt i produktionen där kvalitetsutfallet har ökat.

Under kvartalet har Smart High Tech AB har fått godkänt forskningsanslag av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Samarbetspartners är Kungliga Tekniska Högskola (KTH) och Huawei Technologies Ltd (Huawei), Kista. Målsättning med projektet ” Ny grafenförstärkt kylningsteknik för ICT 5G-applikationer” är att utveckla kylteknik inom heat sink med hjälp av Smart High Techs grafenförstärkt kylmaterial. Projektet är mycket spännande eftersom Smart High Techs material kan appliceras på många olika kylapplikationer inom halvledarindustrin. Vårt utvecklingssamarbete med Huawei har visat sig vara värdefullt eftersom Huawei också ser andra högteknologiska områden där bolagets produkter och know-how kan bidra till nya tekniska lösningar. Det är viktigt att utforska hur bolagets material kan användas inom samma industri för att öka bredden av bolagets produktportfölj. Fokus är fortsatt att kommersialisera bolagets huvudprodukt, SHT GT TIM för att kyla processorer och grafikkort.

Dotterbolaget Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden färdigställt installationen av produktionsutrustningen. Bolaget har också genomfört kvalitets- och kapacitetstester för att säkerställa att produktionsutrustningen är enligt specifikation och att slutprodukten uppnår önskat kvalitetsnivå. Dotterbolaget Ruixi fortsätter arbetet med att supporta lokala kunder i Kina och samtidigt har de ökat fokus på försäljning genom att tillsätta en säljchef och har planer på att utöka antalet säljare för att förstärka säljteamet.

Nedstängningen av staden Shanghai och dess närområden beslutat av myndigheterna kommer att påverka Ruixi i kommande kvartal. Bolaget har bedrivit verksamheten från distans i över fem veckor. De planerade säljaktiviteter som kräver fysiskt träff med potentiella kunder har bolagets säljrepresentanter inte kunnat genomföra. I skrivande stund har myndigheterna beslutat att öppna upp staden stegvis och dess utveckling bevakas noga av bolaget.

Smart High Tech har genom att satsa på retailmarknaden genomfört en del egna studier inom marknaden, framförallt inom överklockning av processorer samt crypto mining (bryta kryptovaluta). Resultaten har varit väldigt lovande och det torde uppskattas av marknaden där framförallt spelmarknaden har ett stort behov att optimera kylning för att öka prestandan. Marknaden för brytning av kryptovaluta använder grafikkort (GPU) och bolagets egna tester visar lovande resultat. Sammantaget har det gjort att styrelsen har beslutat att bolaget skall driva SHT Retail för att nå slutkund och därmed öka intäkter på kort sikt utan att frångå den långsiktiga strategin att fortsätta fokusera på försäljning till tillverkande bolag inom industrin. Den nya utbredda affärsstrategin ger Smart High Tech en unik position att tidigt prova nya produkter för en krävande marknad som är snabbrörlig och villig att prova nya koncept för att öka prestandan. Försäljningen kommer framförallt ske via e-commerce och beroende på dess utveckling kommer Smart High Tech att använda sig av tredjepartsleverantör för att hantera lagerhållning och logistik. Det nya affärsområdet kommer inte kräva större investeringar i infrastruktur eller försäljningskostnader då digital infrastruktur utgör basen i försäljningskanalen.

Smart High Tech ser med tillförsikt att satsningen skall leda till ökat intresse inom Gaming -och Cryto mining industrin och därmed också bidra till att övrig industri såsom telekommunikation, burn-in och halvledarindustrin med flera kommer att se möjligheterna med Smart High Techs produkter eftersom dessa industrier har liknande utmaningar med att hantera värmeutveckling i elektroniken.

Den tekniska prestandan av SHT GT-TIM har drastiskt förbättrats genom stark insats av forsknings- och utvecklingsteam under den gångna perioden. Omfattande uppskalnings- och kvalitetssäkrings- samt marknadsföringsarbete återstår innan försäljningen kan ta farten på dessa nya förbättrade produkter av SHT-GT TIM.

Thien Laubeck

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.