Smart High-Tech AB: Kvartalsrapport 1, 2022

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Perioden januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 010 (861) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 238 (747) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 070 (-333) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 990 (-184) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 489 (-799) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,02) kronor

Finansiell översikt

Jan – Mars2022 Jan – Mars 2021 Jan – Dec 2021
Nettoomsättning 1 010 861 4 726
Summa rörelseintäkter,   lagerförändringar m.m. 2 096 1 608 10 964
Summa rörelsekostnader -7 166 -1 941 -16 729
Rörelseresultat -5 070 -333 -5 766
Resultat efter skatt -4 998 -184 -4 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 489 -799 -11 124
Resultat per aktie -0,37 -0,02 -0,33

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

 • SHT Smart High Tech erhåller en prototyporder från Huawei, vilket är en kundanpassad prototyp av Smart High Techs produkt SHT GT-TIM. Orderstorleken var 500 enheter till ett värde av 100 TSEK för utvärdering av produkten för kundens applikationer.
 • Smart High Tech har installerat en produktionsmaskin med automation i tillverkning av grafenförstärkt gränssnittsmaterial. Kapaciteten har ökat med över 100 procent till 8 000 enheter per skift. Maskinen kan köras i flera skift vid behov.
 • Mätutrustning och annan testutrustning för att genomföra kvalitetsförbättringar med produkten har levererats och installerats. Utrustningen används för att minska ledtiden för utvärdering av kundkrav samt öka effektiviteten i produktutveckling och forskning.
 • Smart High Tech får två patent godkända av US Patent Office för den amerikanska marknaden, varav det ena är grafenpatentet ”Method and arrangement for manufacturing a graphen film” som stärker Smart High Techs skydd vid garfenfilmtillverkning. Det andra gäller ”Graphene based Heat Sink and method for manufacturing the heat sink” vilket kan öppna för ett nytt affärsområde med tillverkning av kylflänsar baserade på grafen.
 • Smart High Tech deltog i Sweden Innovation Days där bland andra Siografen presenterade svenska innovationer kopplade till grafen. SHT presenterade en företagsfilm om bolagets produkter och teknologi.
 • Smart High Tech har fått godkänd finansiering av Vinnova-projektet ” Ny grafenförstärkt kylningsteknik för ICT 5G-applikationer” där partner i projektet är Huawei Ltd och KTH. Målsättningen med projektet är utveckla ny kylteknik med hjälp av Smart High Techs grafenförstärkt kylmaterial.
 • Smart High Tech har fått godkänd finansiering av Vinnova-projektet ”Bornitrid (hBN) förstärkt cementbaserad coating 2.0”. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt. Smart Hight Tech bistår med 2D-material för att förstärka cement. Området är inget bolaget fokuserar på och har inga kommersiella planer. Arbetet bygger på forskningskunskaper inom materialet grafen/2D-material som kan nyttjas inom olika områden för att påvisa bolagets bredd.
 • Bolaget har förstärkt teamet med Doktor Tongchang Zhou som projektledare, forsknings- och utvecklingsexpert för kundprojekt. Tongchang är specialist inom polymerkemi och kommer närmast från Lunds universitet. Därutöver har IR- och Marketingchef, Martin Palmqvist, med över 15 års erfarenhet av digital kommunikation, marknadsföring och varumärkesstrategier anställts under perioden.
 • Bolaget rekryterade Kari Hjelt som Chef Innovation Management Officer (CIMO), för att som konsult ansvara att förvalta bolagets IP och innovation. Kari har varit Innovationschef för Nokia Research Center i Finland, är idag anställd som innovationschef på EU flaggskeppet grafen på Chalmers Industriteknik.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Smart High Techs dotterbolag Shanghai Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden haft stängt i över 5 veckor på grund av Covid-19 lock down i Shanghai, Kina. Myndigheten i staden beslutade om utegångsförbud för all verksamhet i staden Shanghai och dess närområde. Verksamheten hos Ruixi påverkas genom att produktion och försäljningsaktiviteter har avstannat under nedstängningen och verksamheten har bedrivits med låg aktivitet.
 • Processen med stämningsansökan för att vidta rättsliga åtgärder mot en tidigare anställd som har nyttjat Smart High Techs företagshemligheter på ett otillbörligt sätt fortgår. Domstolen i Stockholms tingsrätt prövar yrkandet inom kort.
 • Smart High Tech deltar i Burn-In mässa, TestConX i Phoenix, USA, där industrin inom testutrustning samlas varje år för utställning av produkter och diskussioner kring nya affärsmöjligheter. Konferensen är en bra möjlighet att träffa nya kunder inom segmentet och promota bolagets produkter till både tillverkare och slutanvändare inom testutrustning.
 • Smart High Tech har startat ett nytt affärsområde, SHT Retail. SHT Retail ska under produktvarumärket FrostSheet sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner verksamma inom gaming och crypto mining av crypto currency (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin etc). Genom direktförsäljning till aktiva användare inom gaming och crypto currency mining förväntar sig SHT förutom löpande intäkter även skapa en snabb efterfrågan från marknaden på bättre kylning av datorer och grafikkort (GPU) för att nå högre prestanda och en annan nivå på upplevelsen av spelet.
 • Bolaget har signerat ett intentionsavtal med Byrån för Industriell utveckling, Jiashan City, Zhejiang Provins, Kina för att etablera ett bolag för grafentillverkning. Smart High Tech kommer att äga 55% av aktierna genom en särskild avtalskonstruktion mellan huvudägare Johan Lius bolag XS-Consulting AB och SHT Smart High Tech AB. Det innebär att Smart High Tech kommer att gå in med 3 miljoner kronor samt know-how mot 55 procent av bolaget. Smart High Techs dotterbolag Ruixi kommer att vara ägare till resterande 45% av aktierna i det nya bolaget. Syftet är att säkerställa supply chain.

Verkställande direktören har ordet

Försäljningen under perioden har fortsatt i samma takt som under kvartal fyrar 2021. Kunden Incavo har avropat material för standardstorleken samt den större SHT GT TIM pad som har visat lovande resultat hos slutkund. Därutöver har bolaget har fått ett flertal testprototyporder från en mindre svensk 5G systemleverantör och från en ytterligare thermal burn-in kund. Rekrytering av säljpersonal pågår för att stärka upp säljorganisationen för att driva igenom den plan som bolaget har beslutat. Bolaget har som målsättning att få en färdig säljorganisation innan slutet av kvartal tre.

Fokus på kvartalet har varit att installera den automatiska processmaskinen för tillverkning av grafenförstärkt kylmaterial och det har teamet lyckats väl med. Den automatiska maskinen har fungerat bättre än planerat och har passerat alla interna tester såväl för prestanda, kvalitet och kapacitet. Dessa tester är väl beprövade tester inom tillverkningsindustrin och genomförs för att säkerställa att produktionen fungera med minimala störningar. Det positiva utfallet med den automatiska maskinen har också gjort bolaget har kunnat öka kapaciteten med 100 procent till 8 000 enheter per skift per månad tidigare än planerat. Bolaget har också investerat i testutrustning för att genomföra effektivisering av både forskning och produktionsförbättringar med ökad kvalitet i slutprodukten. Investeringen har redan gett effekt i produktionen där kvalitetsutfallet har ökat.

Under kvartalet har Smart High Tech AB har fått godkänt forskningsanslag av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Samarbetspartners är Kungliga Tekniska Högskola (KTH) och Huawei Technologies Ltd (Huawei), Kista. Målsättning med projektet ” Ny grafenförstärkt kylningsteknik för ICT 5G-applikationer” är att utveckla kylteknik inom heat sink med hjälp av Smart High Techs grafenförstärkt kylmaterial. Projektet är mycket spännande eftersom Smart High Techs material kan appliceras på många olika kylapplikationer inom halvledarindustrin. Vårt utvecklingssamarbete med Huawei har visat sig vara värdefullt eftersom Huawei också ser andra högteknologiska områden där bolagets produkter och know-how kan bidra till nya tekniska lösningar. Det är viktigt att utforska hur bolagets material kan användas inom samma industri för att öka bredden av bolagets produktportfölj. Fokus är fortsatt att kommersialisera bolagets huvudprodukt, SHT GT TIM för att kyla processorer och grafikkort.

Dotterbolaget Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden färdigställt installationen av produktionsutrustningen. Bolaget har också genomfört kvalitets- och kapacitetstester för att säkerställa att produktionsutrustningen är enligt specifikation och att slutprodukten uppnår önskat kvalitetsnivå. Dotterbolaget Ruixi fortsätter arbetet med att supporta lokala kunder i Kina och samtidigt har de ökat fokus på försäljning genom att tillsätta en säljchef och har planer på att utöka antalet säljare för att förstärka säljteamet.

Nedstängningen av staden Shanghai och dess närområden beslutat av myndigheterna kommer att påverka Ruixi i kommande kvartal. Bolaget har bedrivit verksamheten från distans i över fem veckor. De planerade säljaktiviteter som kräver fysiskt träff med potentiella kunder har bolagets säljrepresentanter inte kunnat genomföra. I skrivande stund har myndigheterna beslutat att öppna upp staden stegvis och dess utveckling bevakas noga av bolaget.

Smart High Tech har genom att satsa på retailmarknaden genomfört en del egna studier inom marknaden, framförallt inom överklockning av processorer samt crypto mining (bryta kryptovaluta). Resultaten har varit väldigt lovande och det torde uppskattas av marknaden där framförallt spelmarknaden har ett stort behov att optimera kylning för att öka prestandan. Marknaden för brytning av kryptovaluta använder grafikkort (GPU) och bolagets egna tester visar lovande resultat. Sammantaget har det gjort att styrelsen har beslutat att bolaget skall driva SHT Retail för att nå slutkund och därmed öka intäkter på kort sikt utan att frångå den långsiktiga strategin att fortsätta fokusera på försäljning till tillverkande bolag inom industrin. Den nya utbredda affärsstrategin ger Smart High Tech en unik position att tidigt prova nya produkter för en krävande marknad som är snabbrörlig och villig att prova nya koncept för att öka prestandan. Försäljningen kommer framförallt ske via e-commerce och beroende på dess utveckling kommer Smart High Tech att använda sig av tredjepartsleverantör för att hantera lagerhållning och logistik. Det nya affärsområdet kommer inte kräva större investeringar i infrastruktur eller försäljningskostnader då digital infrastruktur utgör basen i försäljningskanalen.

Smart High Tech ser med tillförsikt att satsningen skall leda till ökat intresse inom Gaming -och Cryto mining industrin och därmed också bidra till att övrig industri såsom telekommunikation, burn-in och halvledarindustrin med flera kommer att se möjligheterna med Smart High Techs produkter eftersom dessa industrier har liknande utmaningar med att hantera värmeutveckling i elektroniken.

Den tekniska prestandan av SHT GT-TIM har drastiskt förbättrats genom stark insats av forsknings- och utvecklingsteam under den gångna perioden. Omfattande uppskalnings- och kvalitetssäkrings- samt marknadsföringsarbete återstår innan försäljningen kan ta farten på dessa nya förbättrade produkter av SHT-GT TIM.

Thien Laubeck

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.