Diagonal Bio AB publicerar prospekt och erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Diagonal Bio AB (”Diagonal Bio” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Bolaget har även erhållit preliminärt godkännande från First North. Nyemissionen, som omfattar högst cirka 40,05 MSEK, inleds på torsdag, den 10 juni 2021, och pågår till och med den 24 juni 2021. Teaser kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande nyemission och planerad notering. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Motiv för nyemission och notering
Marknaden för testning av infektionssjukdomar är omfattande och beräknas uppgå till närmre 34 miljarder USD årligen. Diagonal Bio är inte primärt ett covid-19-bolag utan riktar sig mot hela patogenfältet med detektion också av andra virus samt bakterier och svampar. Mot bakgrund av rådande pandemi och hur densamma lamslog samhällen världen över är styrelsens bedömning att en beredskap för motsvarande händelser i framtiden är högst eftertraktad.

Diagonal Bio utvecklar plattformen Panviral som enligt Bolaget har potential att revolutionera testlandskapet för patogendetektion och radikalt förbättra bekämpningen av infektionssjukdomars spridning. Det finns i dagsläget enligt Bolaget ingen plattform som likt Diagonal Bios möjliggör samma prestanda som ”Gold Standard” PCR genom en femtonminuters enstegsprocess som inte kräver specialkompetens i en mycket liten enhet med masstestfunktioner.

Diagonal Bio har en prototyp och fokuserar nu på att accelerera utvecklingstempot inför marknadslansering av produkterna. Bolaget har som målsättning att introducera plattformen för den europeiska och senare den amerikanska marknaden. I syfte att möjliggöra dessa satsningar genomför Bolaget under juni 2021 en kapitalisering och avser därefter notera Bolaget på First North.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 10-24 juni 2021.
Teckningskurs: 10,50 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier, vilket motsvarar 5 985 SEK.
Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till högst cirka 40,05 MSEK, varav cirka 10 MSEK avser brygglån som kvittas mot aktier i nyemissionen och cirka 2 MSEK avser kompensation för brygglånet och som också kvittas i nyemissionen.
Antal aktier innan emission: 5 334 000 aktier.
Värdering (pre money): Cirka 56 MSEK.
Teckningsförbindelser: Cirka 22 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 55 procent av den totala emissionsvolymen. I teckningsförbindelserna ingår brygglånet och kompensationen för brygglånet, vilka båda kvittas mot aktier i nyemissionen.
Notering: Aktierna är planerade att noteras på First North och första dag för handel beräknas bli den 6 juli 2020.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: [email protected] 
Hemsida: www.diagonalbio.com

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *