Connect with us

Marknadsnyheter

Diaverum lanserar en patientportal för feedback, My Diaverum Experience

Published

on

Svensk-grundande, och multinationella vårdorganisationen, Diaverum är stolta att lansera en helt ny portal för patientåterkoppling. My Diaverum Experience-portalen är tillgänglig på mer än 20 språk och är framtagen för att möjliggöra regelbunden, transparent och konsekvent feedback på den vård Diaverum tillhandahåller – en avgörande pusselbit för att kunna leverera livsförbättrande njursjukvård i 23 länder runt om i världen.

Ju bättre vi förstår våra patienters övergripande upplevelser och uppfyller deras förväntningar av Diaverum, desto närmare kommer vi att förbättra deras liv runt om i världen och i slutändan bli deras val av för njursjukvård. Återkoppling av patientupplevelser är ett viktigt sätt för patienter och deras nära och kära att hjälpa oss att ständigt förbättras.

Diaverum har redan en robust uppsättning verktyg för att samla in och analysera patientupplevelser, såsom bland annat vår årliga Patient Perception of Care-undersökning (PPC), patientappen d.CARE, postlådor för feedback på kliniker, e-post, telefon och digitala kanaler så som sociala medier.

My Diaverum Experience bidrar med en global strömlinjeformad, konsekvent och anonym plattform för att hantera feedback från patientupplevelser runt om hela verksamheten, som omfattar ett antal olika ämnen som en patient eller vårdgivare kan tänkas vilja ge feedback om. Detta kan innefatta, men inte begränsas, till:

 • patienternas delaktighet i sin vård
 • mångfald och inkludering
 • feedback gällande klinikledningen
 • serviceupplevelsen på kliniken, via telefon eller digitala verktyg
 • klinikmiljö, klinikens utseende och känsla, inklusive städning
 • initiativ för att förbättra patientupplevelsen
 • hantering av patientfeedback
 • tillgång till stöd, information och utbildning 
 • erfarenhet av vår True care-kultur
 • Diaverums förmåga att få patienten att känna sig trygg, välkommen och bekväm
 • Diaverums förmåga att koppla samman patienten med rätt personer vid behov av stöd (dietist, psykiater, socialsekreterare, patientförening eller liknande)

Användare kan enkelt komma åt My Diaverum Experience-plattformen via sin webbläsare, utan att behöva ladda ner ytterligare programvara. Portalen finns också tillgängligt på mer än 20 språk, vilket gör det till ett verkligt globalt erbjudande för våra patienter och deras anhöriga, var de än befinner sig i världen.

Michaela Blomstrand, Director Global Patient Experience and Stakeholder Management, kommenterade: ”My Diaverum Experience ger våra patienter ett verktyg som underlättar samtal kring deras sjukvård samt förmågan att hjälpa till att styra deras erfarenheter och har potential att skapa engagerade och motiverade patienter som trivs på våra kliniker: en viktig del av vårt Global Patient Experience Framework.”

En säker plattform som skyddar patienternas integritet

My Diaverum Experience syftar till att tillhandahålla en säker plattform som skyddar patienters och deras vårdgivares integritet, vilket säkerställer att all information som delas med Diaverum hålls konfidentiell. Diaverum har endast tillgång till den information som patienten eller närstående väljer att delge.

Michaela Blomstrand

Director Global Patient Experience and Stakeholder Management

E-mail: michaela.blomstrand@diaverum.com

Contact: +46 766 43 30 26

Om oss

Diaverum är en svensk-grundad, multinationell vårdorganisation som tillhandahåller livsförbättrande njursjukvård till patienter med kronisk njursjukdom (CKD), som möjliggör för dem att leva ett givande liv. 

Vår vision är att transformera branschen genom patient-centrerade digitala innovationer samt öka tillgängligheten till högsta möjliga vårdkvalité.

Vårt fokus är att tillhandahålla njurvård skräddarsydd efter patienternas behov och önskemål, samt erbjuda en portfölj av behandlingar som sträcker sig från förebyggande vård, hemodialys, peritonealdialys och hemdialys, till koordinering av patienternas komorbiditeter och gästdialys. 

Diaverum är en ledande global leverantör av njursjukvård och den största oberoende leverantören i Europa, med ca 38,000 patienter på 440 kliniker i 23 länder. Diaverum har cirka 13,000 anställda världen över och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. 

www.diaverum.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.