Connect with us

Marknadsnyheter

Diaverum utökar sin service till njurpatienter på transplatationslistan med d.HOLIDAY Fly Back Programme

Published

on

Det svenskgrundade, globala njursjukvårdsorganistaionen Diaverum meddelade idag att deras ledande program för gästdialys, d.HOLIDAY, kommer att underlätta och finansiera säker och snabb hemresa för gästdialyspatienter som får sitt efterlängtade transplantationsbesked under en resa inom Europa.

d.HOLIDAY Fly Back Programme tacklar en viktig oro för många njursjuka som står på transplantationslistan, en oro som kan begränsa deras rörlighet och frihet avsevärt: Vad händer om de får samtalet från transplantationskoordinatorn medan de befinner sig utanför sin hemklinik?

Programmet hjälper dialyspatienter som reser att snabbt återvända hem när de får besked om att ett lämpligt organ blivit tillgängligt för dem. Mer specifikt säkerställer programmet, å patientens vägnar, den snabbaste resan tillbaka till transplantationscentret – oavsett om det gäller flyg, tåg eller buss – från semesterorten, och täcker de tillhörande kostnaderna. Programmet är inte bara tillgängligt för alla Diaverum-patienter, utan även för icke-Diaverum-patienter som bokar sin gästdialys på en Diaverum-klinik via d.HOLIDAY. Detta gäller dock endast för resor inom Europa, eftersom långdistansresor kan påverka patientens möjlighet att återvända i tid för transplantationen.

För att säkerställa programmets kvalitet, tillgänglighet och effektivitet samarbetar Diaverum med en av Sveriges mest erfarna resebyråer – Lingmerths – och den globalt ledande bokningsplattformen för gästdialys – bookdialysis.com. Detta samarbete innebär att patienter som reser med d.HOLIDAY Fly Back Programme får stöd av ett specialiserat callcenter för gästdialys, som de kan kontakta för att diskutera sina personliga resebehov eller funderingar.

Nyheten om Fly Back Programme är den senaste i en rad positiva utvecklingar för d.HOLIDAY. Förra månaden lanserades tjänsten i Grekland, en av världens mest populära semesterdestinationer.

Diaverum satsar på transplantation
d.HOLIDAY Fly Back Programme är en del av Diaverums kontinuerliga arbete för att främja transplantation som en hållbar lösning för alla lämpliga patienter. Till skillnad från andra behandlingar som hanterar symptom eller bromsar sjukdomsförloppet, erbjuder transplantation möjlighet att återställa njurfunktionen till nära normala nivåer. Detta ger patienter chansen att ta tillbaka kontrollen över sina liv och frigöra sig från begränsningarna kopplade till kronisk njursjukdom (CKD). Därför ser Diaverum tillgång till transplantation som en kvalitetsindikator för sin patientcentrerade vård vid CKD stadium 5.

Michaela Blomstrand, Global Director of Patient Experience & Stakeholder Management, kommenterar nyheten: ”Jag är lika entusiastisk som stolt över vårt nya erbjudande. Att resa – och mer specifikt, obegränsad rörlighet – är en essentiell del av livet. Det handlar inte bara om att upptäcka nya platser, utan också om att kunna träffa vänner och familj i andra städer eller länder. Patienter på väntelista för transplantation är tillgängliga dygnet runt och måste kunna infinna sig på transplantationscentret inom en kort tidsram när de meddelas att en njure finns tillgänglig. Vårt d.HOLIDAY Fly Back Programme ger dessa patienter tryggheten att kunna resa med lugn i sinnet under denna viktiga tidpunkt i deras liv.”

Diaverums transplantationsambassadör, Dr Domingos Machado, tillägger: ”Jag är glad över att d.HOLIDAY, en otroligt värdefull tjänst tillgänglig för personer med CKD, nu stöder njursjuka patienters rörlighet på deras efterlängtade och känslomässiga resa mot transplantation.”

”Som både nefrolog och njurdonator har jag haft förmånen att bevittna den enorma skillnad en njurtransplantation kan göra för att ge patienter med CKD möjlighet att leva ett fulländat liv. Att d.HOLIDAY förstår och stödjer detta är ett bevis på att Diaverum är en organisation där äkta omtanke ligger i kärnan av all verksamhet.”

d.HOLIDAY finns för närvarande tillgängligt i 24 länder världen över, inklusive 14 länder i Europa, där 224 kliniker är fullt utrustade för att ta emot semesterdialyspatienter, vilket ger dem friheten att resa med fullständig trygghet i att kontinuiteten i deras vård är säkerställd.

Mer information om d.HOLIDAY och d.HOLIDAY Fly Back-programmet finns tillgänglig på d.HOLIDAYs webbplats

Michaela Blomstrand, Global Director of Patient Experience & Stakeholder Management, Diaverum

E-mail: michaela.blomstrand@diaverum.com

Contact: +46 766 43 30 26

Diaverum är en svenskgrundad, multinationell vårdorganisation som tillhandahåller livsförbättrande njursjukvård till patienter med kronisk njursjukdom, som möjliggör för dem att leva ett givande liv. 

Vår vision är att transformera njursjukvård genom att erbjuda och bredda tillgången till högsta möjliga vårdkvalité för patienter världen över. Kärnan i vår verksamhet är vår standardiserade vårdmodell, kontinuerligt utvecklad digital infrastruktur och AI, samt medarbetare som vårdar patienter med kompetens, passion och inspiration.

Som global ledare och den största oberoende leverantören av njurtsjukvård i Europa har vi 13 000 vårdpersonal som tar hand om cirka 40 000 patienter på 450 kliniker i 24 länder världen över. Vi erbjuder njursjukvård som är anpassad efter patientens behov och önskemål, med en portfölj av behandlingar som sträcker sig från förebyggande vård, hemodialys, peritonealdialys och hemvård till koordinering av patienters komorbiditeter och gästdialys.

Diaverum har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige, och ingår i M42-koncernen, ett unikt integrerat sjukvårdsföretag med fokus på en hållbar framtid inom hälsa.

www.diaverum.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.