DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Regeringen har idag fattat beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska vara projektledare för Hack för Sweden. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett virtuellt hackathon kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3-6 april.

Eftersom Sverige nu står inför en stor kris är det av största vikt att alla goda krafter mobiliseras för att möta de utmaningar som folkhälsan, ekonomin och samhället ställs inför. Alla som vill bidra kan gå in på hackthecrisis.se och delta med lösningar för allt från digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade.

Under sitt projektledarskap ska DIGG verka för att Hack for Sweden utvecklas från ett årligt event till ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten. DIGG ska i samverkan med deltagande myndigheter, regioner och kommuner inventera och formulera andra samhällsutmaningar som kan ligga till grund för inriktningen på Hack for Sweden. Innovativa lösningar som kan skalas upp i offentlig förvaltning ska prioriteras. Svenska institutet ska i samråd med DIGG nyttja Hack for Sweden i sin främjandeverksamhet.

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackathon, dvs. en form av en innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data. Initiativet har under Arbetsförmedlingens projektledare växt betydligt och skapar idag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har utbildat myndigheter i öppna data samt genom god kommunikation bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *