Smoltek tecknar utvärderingslicensavtal med en ledande kondensatortillverkare

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Smoltek meddelar att bolaget har tecknat ett utvärderingsavtal med en av världens största kondensatortillverkare. Avtalet avser en utvärderingslicens där Smolteks patenterade kolnanofiberbaserade CNF-MIM-teknologi utvärderas i ett gemensamt projekt. Avtalet avses leda till ett produktionslicensavtal i nästa steg. Ordervärdet för detta första steg uppgår till cirka 1 MSEK. 

Avtalet löper till och med augusti 2020 med möjlighet till förlängning. Under denna period kommer den ledande kondensatortillverkaren att utvärdera Smolteks CNF-MIM-teknologi både utifrån ett tekniskt och ett kommersiellt perspektiv, med ambitionen att teckna ett produktionslicensavtal i nästa steg. 

– Det här är det första licensavtal som vi tecknar för vår CNF-MIM-teknologi och det utgör därmed en viktig milstolpe för Smoltek. Båda parter är väl medvetna om att vår teknologi har stor potential på marknaden för miniatyriserade högprestandakondensatorer, säger Smolteks vd Anders Johansson. 

Under hösten 2019 har Smoltek visat att bolagets CNF-MIM-teknologi är industriellt konkurrenskraftig då den erbjuder förbättrad prestanda och endast upptar en bråkdel av utrymmet jämfört med konventionella kondensatorer. 

– En väsentlig minimering av kondensatorns bygghöjd är mycket eftertraktad för avancerade 2,5- och 3D-förpackningslösningar för halvledarkretsar, säger Smolteks COO Ola Tiverman.

För ytterligare information:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 

Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 56 stycken idag är beviljade.

Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018- -2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersöknings-företaget Yole Développement).

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 mars 2020.  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *