Dosering av sista försökspersonerna i PK-studie av VAL001

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Respiratorius meddelar att de sista och avslutande försökspersonerna doserats i den pågående PK-studien av VAL001.

Den skräddarsydda frisättningsprofilen för VAL001, som kombinerar omedelbar frisättning och förlängd frisättning av natriumvalproat, utvärderas i den farmakokinetiska (PK) studien på friska försökspersoner.  Preliminära resultat av den inledande delen av studien utvärderades i mars i år och doseringsperioden av studien avslutas nu under kvartal två, 2022.

” Vi är mycket nöjda med rekryteringen och att vi kunnat hålla tidsplanen trots den påverkan som pandemin och relaterade restriktioner inneburit. Det som nu återstår är en kortare uppföljningsperiod samt att analysera resultaten och formellt avsluta studien” säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 10:59 CET.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
[email protected]

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.