Connect with us

Marknadsnyheter

ECO-Betong minskar klimatpåverkan med över 1 000 ton CO2 i stort infrastrukturprojekt

Published

on

Swerock har levererat stora mängder ECO-Betong till Trafikverkets projekt ”E01 Olskroken planskildhet” som är en del av landets mest intensiva knutpunkter för tåg. I veckan gjorde Peab den sista gjutningen av Olskroksbron och tack vare valet av ECO-Betong har projektet minskat klimatpåverkan med 1 340 ton koldioxidutsläpp. 

– Vi är stolta över att vi har nått denna milstolpe och glada över valet av ECO-Betong. Den här stora mängden klimatförbättrad betong minskar CO2 utsläppen markant, minskningen är jämförbar med att köra 280 varv runt jorden. Det känns bra att vi kan bidra till omställningen i ett så komplicerat infrastrukturprojekt, säger Andreas Arvidsson, arbetschef på Swerock.

Olskroksbron är en av de största och mest komplexa broarna i Trafikverkets projekt ’’E01 Olskroken planskildhet’’ som innefattar sex järnvägsbroar, kulvertar och en gångbro. Totalt har Swerock levererat cirka 42 000 kubikmeter betong varav 65 procent ECO-Betong som bidragit till att minska klimatpåverkan.

Projektet som är en av landets mest intensiva knutpunkter för tåg ligger centralt i Göteborg vilket har inneburit en stor utmaning med hänsyn till trafik och logistik. Cirka 7 000 betongbilar och nästan lika många betongpumpar har involverats under de fem år projektet har pågått. Förutom att minska projektets klimatpåverkan med hjälp av ECO-Betong har utsläppen reducerats ytterligare genom att betongen kom från en närliggande fabrik och att bilarna körde på miljödiesel.

– Vi på Peab är stolta över att ha använt stora mängder ECO-Betong från Swerock i projektet. Detta är ett av de största och mest komplexa järnvägsprojekten i Sverige, och vi har visat att vi kan leverera hållbara lösningar med minskad klimatpåverkan, säger Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab.

Olskroken är en viktig knutpunkt för järnvägen i västra Sverige. För att öka framkomligheten och säkerheten för både person- som godstrafik till och från Göteborg bygger nu Trafikverket om Olskroken till planskilda järnvägsspår. Projektet är ett samarbete mellan Peab och Trafikverket som startade 2018 och beräknas vara klart 2026. 

ECO-Betong har flera fördelar, både för miljön och för byggprocessen. I ECO-Betong har en del av cementen ersatts med Merit som är framställt av en biprodukt inom stålindustrin. Genom att använda Merit i stället för cement kan betongens koldioxidutsläpp sänkas med upp till 50 procent. Det ger en längre livslängd och skapar en högre beständighet. Betongen blir tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen.

Anna-Karin Svantesson, kommunikatör, Swerock, 0733-84 86 31

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Swerock ingår i Peabkoncernen. Läs mer på swerock.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.