Eco Wave Power ändrar språk för informationsgivning till engelska

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Stockholm, Sverige – 10 maj 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”), ledande inom produktion av ren el från havsvågor, meddelar idag att Bolaget har beslutat att ändra språk för informationsgivning, från svenska och engelska till enbart engelska.

På grund av ökat intresse från internationella investerare utanför Sverige och Bolagets nyligen genomförda notering på Nasdaq Capital Market i USA, har styrelsen för Eco Wave Power beslutat att genomföra denna förändring med verkan från och med den 10 maj 2022, vilket innebär att Bolaget framgent enbart kommer förbereda finansiella rapporter och pressmeddelande på engelska, inklusive Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
[email protected]
+97235094017

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

[email protected]

Mediakontakt:
Jacob Scott, Vectis Strategies

+1.412.445.7719
[email protected]

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, [email protected]).

Information på eller tillgänglig via ovan nämnda webbplatser utgör inte en del av detta pressmeddelande.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med ”safe harbor”-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”planerar”, ”tror”, ”söker”, ”uppskattar” och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framåtblickande uttalanden när det diskuterar språket på vilket det kommer att förbereda sina finansiella rapporter och pressmeddelanden. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om riskerna och osäkerhetsfaktorerna som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Eco Wave Powers årsredovisning för året som slutade den 31 december 2021 på Form 20-F som lämnats in till U.S.A. Securities and Exchange Commission (“SEC”), som finns tillgänglig på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.