Ecoclime Group utvecklar cirkulärt energisystem för Catena till ett ordervärde om 16,5 miljoner SEK

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Projektet genomförs i samverkan där en befintlig logistikfastighet skall konverteras från befintlig fjärrvärme till återcirkulerad energi från befintliga koldioxid-kylmaskiner för kyl- och frysrum i ett cirkulärt energisystem. 

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har tecknat ett samverkansavtal om upprättandet av ett cirkulärt energisystem innefattandes 24 geoenergihål à 330 meter. I entreprenaden ingår även installation av styr- och reglersystem för fastigheten, översyn av sekundärsystemet, solavskärmning, demontering av befintliga oljetankar, elförstärkning och viss ombyggnad av ventilationsaggregat för komfortkyla.

”Det är med stor glädje vi fått förtroendet att vidareutveckla den energibesparingsmodell som vår personal tillsammans med Catena jobbat med under en längre tid, där vårt mål är att på sikt nå så nära noll klimatavtryck som möjligt”, säger Göran Beronius, VD på Team Wessman.

Fastighetens energiförbrukning ligger idag på ca 64 kWh/m2 och efter driftsättning beräknas energibesparingen uppgå till omkring 90 %. 

”Vi har tidigare arbetat tillsammans med Team Wessman och vi vet att resultaten lever upp till våra förväntningar. Att vi minskar vårt klimatavtryck genom att cirkulera energin och samtidigt förbättrar vårt driftnetto på fastigheten gör detta till en attraktiv lösning”, säger Mats Dunder, energiansvarig för Catena.

Catena utvecklar och förvaltar långsiktigt effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Genom samarbete och på ett hållbart sätt länkar Catena Skandinaviens godsflöden.

Team Wessman har mer än 20 års erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt. Tillsammans med Ecoclime Group erbjuder Team Wessman ett brett utbud av cirkulära energikoncept på marknaden vilket Catena fullt ut får del av i detta projekt, avslutar Göran Beronius, VD på Team Wessman. 

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, CEO
[email protected]
Tfn: 070-088 73 75

Göran Beronius, VD Team Wessman
Tfn: 070-898 08 31

Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.