Connect with us

Marknadsnyheter

EG7 säljer Innova för 21 miljoner EUR i kontantersättning till Games Mobile ST LTD

Published

on

MAR INFORMATION: STOCKHOLM, SVERIGE (september 23, 2022) — Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”Bolaget”) och Games Mobile ST LTD (“GMST”), en internationell koncern av företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom spelsektorn, ingick avtal i september 2022 avseende försäljning av företagets dotterbolag, Innova Intellectual Properties S.à r.L. (”Innova”). Bolaget hade initialt avsett att sälja Innova till dess ledningsgruppen, som kommunicerades den 19 april 2022. Styrelsen bedömer dock att GMST:s föreslagna transaktion skulle vara mer fördelaktigt för aktieägarna i Bolaget. Samtidigt som den ger Innova bättre stabilitet och framtidsutsikter jämfört med den initialt planerade transaktionen. Som ett resultat av detta har styrelsen beslutat att fullfölja och slutföra affären med GMST. Den garanterade delen av transaktionsvärdet uppgår till 21 miljoner EUR. Det ingår också en villkorad köpeskilling på upp till 13,5 miljoner EUR i händelse av att GMST skulle sälja vidare Innova inom 5 år. Dessutom, om GMST säljer Innova för mer än 100 miljoner USD efter fem år från stängning, kommer EG7 att få 20 procent av intäkterna från en sådan transaktion.

Den garanterade delen av köpeskillingen kommer att betalas enligt följande: (i) 17,0 miljoner EUR i kontanter vid tillträdet och (ii) 4 miljoner EUR som kommer betalas i sex lika stora kvartalsvisa delbetalningar över 18 månader från tillträdet. Cirka 9,9 miljoner EUR i kontanter kommer att lämnas kvar i Innova. Storleken på en eventuell villkorad köpeskilling är beroende av tidpunkten för en eventuell vidareförsäljning av Innova från GMST och den isåfall erhållna köpeskillingen. Om GMST säljer Innova inom fem år från affärsdagen kommer EG7 att erhålla 15–30 procent av köpeskillingen, om försäljningspriset överstiger 50 miljoner USD, upp till maximalt 13,5 miljoner EUR i villkorad köpeskilling. Om GMST säljer Innova för 100 miljoner USD eller mer efter fem år, har EG7 rätt till 20 procent av den framtida köpeskilling utan något tak.

Innova genererade 12 procent av EG7:s konsoliderade intäkter, motsvarande 52,6 miljoner kronor under första kvartalet 2022. Under samma period genererade Innova 5 procent av EG7s konsoliderade justerade EBITDA, motsvarande 6,1 miljoner kronor. Per den 30 juni 2022 hade Innova 194 anställda. Efter tillkännagivandet av EG7s avsikt att avyttra Innova i april, redovisade Bolaget Innova som avvecklad verksamheter i den finansiella rapporten för andra kvartalet och de förvärvsrelaterade tillgångarna (Goodwill och IP) på 1 050 miljoner SEK skrevs av. Återstående nettotillgångar per den 30 juni 2022 uppgår till 120 miljoner SEK. Detta resulterade i en negativ påverkan på resultaträkningen under andra kvartalet, och kommer medföra en positiv påverkan vid slutförandet av transaktionen under tredje kvartalet.

”Vårt fokus är att ständigt och aktivt förbättra EG7:s risk-avkastningsprofil. Avyttring av Innova kommer att förbättra koncernens riskprofil genom att ta bort relaterade risker. Samtidigt som Innova får en ny stark och stabil ägare i ‘Games Mobile ST’. En ägare som kan säkerställa den fortsatta stabiliteten för både medarbetarna och communityn på Innovas 4game-plattform. Att hitta den bästa möjliga lösningen har varit viktigt för oss genom denna process, och ledde oss fram till den här lösningen i stället för MBO:n som kommunicerats tidigare.” sa Ji Ham, tillförordnad VD, EG7.

”Innova passar mycket väl in i vårt ekosystem av spelrelaterade företag. Vi tror att vi befinner oss i en bra position för att fortsätta utvecklingen av Innovas 4game-plattform tillsammans med dess skickliga team och ledning.” sa Dmitry Kaysin CIO, Games Mobile ST LTD.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 700 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publiceringen, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen däri, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en inbjudan till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller någon annan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

Published

on

By

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020. Även sett till antalet timmar med minuspriser blev det en rekordmånad. En annan ovanlighet är att årets tillrinning till de nordiska vattenmagasinen nästan kan liknas med vårfloden. Men elpriserna är extremt väderberoende och oförutsägbara.

Den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig i hela Norden. Det för årstiden varma vädret i kombination med nederbörd i områden med vattenkraft har bidragit till god tillrinning till vattenmagasinen. Nästan i linje med vårfloden som infaller under snösmältningsperioden.

Man skulle kunna säga att det vi upplever är en höstflod istället. Just nu är elpriserna låga i alla elområden och utöver de gynnsamma väder- och energiförutsättningarna så har värmen gjort att vi behövt använda mindre el. Men efter de senaste åren vet vi att det kan ändras snabbt, så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under september var det minuspriser under 46 timmar, såväl nätter som dagar, vilket är ovanligt. Det har bidragit till att det rörliga elpriset som baseras på ett månadsmedel blev rekordlågt för september.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 24,32 öre/kWh för september, att jämföras med ifjol då priset var nära tio gånger så högt, 228,63 öre/kWh. 

Bränslepriserna varierar, priset på gas och kol ligger på lägre nivåer medan priset på olja är nästan på samma nivå som i fjol. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda och den avblåsta strejken i Australien vid två LNG-anläggningar (flytande naturgas) har lugnat marknaden och därmed även stabiliserat elpriset.

–  Priset på fastpriskontrakt har också kraftigt minskat, särskilt i jämförelse med förra årets extremt höga priser. Vattenfall erbjuder olika avtalslängder. Är du osäker kan du till exempel välja ett sexmånadersavtal, så vet du vad du får betala per kilowattimme över vintern. Fördelen med fastpris är just förutsägbarheten, säger Jonas Stenbeck.   

September 2023 (medelspotpris)   September 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      10,89 öre/kWh  100,71 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      10,89 öre/kWh  101,12 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      24,32 öre/kWh  228,63 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      51,33 öre/kWh  241,67 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: 

Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sjukvårdsministern besöker Västernorrland

Published

on

By

Den 4 oktober besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Kramfors, Västernorrland. Syftet med besöket är en hälso- och sjukvårdsdialog med ledningen i Region Västernorrland och att besöka verksamheter i regionen.

Under mötet med ledningen i Region Västernorrland deltar Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande samt Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sjukvårdsministern kommer också att göra ett besök på verksamheten Hälsocentralen Kramfors.

Journalister ges möjlighet till enskilda intervjuer i samband med besöket.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Halland den 15 november.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
076-1279394
joel.apelthun@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stor efterfrågan på arbetskraft, trots vikande konjunktur

Published

on

By

Under det tredje kvartalet 2023 beviljades omkring 3 400 personer stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är dubbelt så många i jämförelse med motsvarande kvartal året innan då 1 700 personer beviljades stöd. Resultatet innebär ett helt år med ökat inflöde. Men trots en längre tid med pessimistisk framtidstro – hög inflation, höga räntor och en krona som minskar i värde – finns det fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft.

Sysselsättningen är fortsatt hög och arbetslösheten har varit lägre månad för månad i jämförelse med föregående år, även om det finns en indikation för vändning under augusti månad.

– Den höga efterfrågan på arbetskraft kan vi även se i våra resultat. Under tredje kvartalet var andelen personer som hittat ny lösning efter avslutat stöd 95 procent, vilket tangerar den tidigare historiskt högsta nivån. Trots att vi befinner oss i en period med ett ökande inflöde kan vi konstatera att resultaten för omställningsstödet har varit fortsatt starka med mycket goda resultat för våra deltagare, säger Caroline Söder vd för Trygghetsfonden TSL.

Ökningen av uppsägningar syns i de flesta branscherna och var störst inom industrin med knappt 200 procent fler som har beviljats stöd. Även uppsägningarna inom bygg, handeln samt hotell och restaurang har ökat där den sistnämnde ökade med mer än ett tvådubblat så stort inflöde.

Stockholm, Västra Götalands och Skånes län stod tillsammans för 47 procent av alla uppsagda som beviljats omställningsstöd under årets tre första kvartal. Men nedbrutet på per capita-siffror ser bilden annorlunda ut. Då ligger Kalmar län i topp följt av Jämtland och Kronoberg. Stockholm, som bidrar med flest beviljanden i absoluta tal, bidrar när man tittar på inflödet per capita med det femte lägsta inflödet.

Sedan ett år tillbaka erbjuder Trygghetsfonden TSL även kompetensstöd som bland annat innefattar vägledning och ekonomiskt stöd under utbildning även för anställda.

– Trygghetsfonden TSL är oavsett konjunkturläge glada och stolta över att kunna erbjuda en palett av möjligheter för människor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi har sett ett stort och växande intresse för kompetensstödet under året som möjligheten har funnits. Både över olika branscher och genom spridning regionalt. Mest förekommande är ansökningar bland anställda inom industrin och handeln och knappt hälften söker en kurs eller utbildning på yrkeshögskola, avslutar Caroline Söder.

Johannes HellqvistKommunikationschef010-212 33 84johannes.hellqvist@tsl.se

Hjälp till jobb – trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 80 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.