Einar Mattsson förlänger sitt stöd till Läxhjälpen i ytterligare tre år!

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Einar Mattsson förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen i ytterligare tre år, med fokus på Hjulstaskolan i Stockholm. Samarbetets syfte är att genom Läxhjälpsprogrammet ge högstadieelever bättre förutsättningar att uppnå gymnasiebehörighet och samtidigt få ökat  självförtroende och inspiration inför framtiden. Insatsen bidrar även till att skapa bättre förutsättningar kring integration och trygghet i Hjulstaområdet.
 

Einar Mattsson och Stiftelsen Läxhjälpen har samarbetat sedan 2015 för att elever på Hjulstaskolan i Stockholm som riskerar att inte få gymnasiebehörighet ska få bättre förutsättningar att klara grundskolan. Detta genom Läxhjälpens riktade och resultatfokuserade Läxhjäpsprogram där högskolestudenter och elever träffas två kvällar i veckan. Under dessa tillfällen får eleverna stöd i läxläsningen, men också en möjlighet att sätta upp mål och prata om framtiden med sina läxhjälpare, som ofta fungerar som förebilder för dem. Nu förlänger Einar Mattsson samarbetet i ytterligare tre år, så att verksamheten kan fortgå, och bidra till en positiv utveckling för läxhjälpseleverna såväl som hela Hjulstaområdet. 

 

Förra läsåret var det 16 480 elever som stod på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Den faktor som är mest bidragande till en elevs chanser att klara skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. På Hjulstaskolan når en särskilt stor andel av eleverna inte behörighet – bara drygt hälften har uppnått det i slutet av nian de senaste tio åren. Bland läxhjälpseleverna på skolan ser man dock att en större andel når behörighet – 74% förra året, 88% 2019 och och 73% 2018. Detta trots att många av eleverna saknar godkända betyg i kärnämnena när de påbörjar programmet.  
 

“Att fler elever klarar grundskolan har inte bara en positiv effekt på de specifika eleverna, utan också på deras klasskamrater, familjer och bostadsområde. Att Einar Mattsson väljer att fortsätta stötta Läxhjälpen i Hjulstaskolan efter flera år av ett kvalitativt och lyckat samarbete med goda resultat är därför oerhört positivt.” 
Erica Hagström, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen  

 

”Einar Mattsson har sedan 2015 haft ett nära samarbete Läxhjälpen och nu har vi valt att förlänga och utöka samarbetet ytterligare tre år. Vi kan se att en fungerande skola där elever får gymnasiekompetens bygger och förstärker lokalsamhället i Hjulsta. Sedan är det är väldigt kul att se att många av Läxhjälparna/lärarna kommer från Hjulsta, men även från resten av Järva.”

Martin Fors, fastighetschef Einar Mattsson   

 

För vidare information, vänligen kontakta:
 

Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, 076-170 45 88, [email protected]

Martins Fors, fastighetschef Einar Mattsson, 076-542 67 90, [email protected]
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *