SensoDetect AB har tillförts 3,9 MSEK i en riktad emission

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

SensoDetect har tidigare meddelat om det ingångna avtalet med Xiamen Encheng Group Co. Ltd som innebar exklusiva rättigheter för distribution av SensoDetects BERA i Kina, ett avtal som garanterade Bolaget en inkomst på totalt minst 100 MSEK över 15 år. I samband med tecknandet av avtalet beslutades även om en riktad emission till Encheng Group Co. Ltd samt till samarbetspartnern Nordic Grand Harmony Investment AB. Nu har den riktade emission registrerats hos bolagsverket och SensoDetect har tillförts 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Den riktade emissionen

Genom den Riktade emissionen tillfördes Bolaget 3 927 790,02 kronor före emissionskostnader om cirka 50 000 kronor, varav 222 337,60 kronor erhölls genom kvittning av fordran. Teckningskursen uppgick till 0,66 kronor per aktie. Genom den Riktade emissionen ökade antalet aktier och röster i Bolaget med 5 951 197 till 88 577 340 aktier och Bolagets aktiekapital ökades med 297 559,85 kronor. Emissionen gav en utspädningseffekt om 6,72 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget. Utspädningseffekten är beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Emissionslikviden ska användas för vidareutveckling av försäljning och därmed samhörande aktiviteter. En mindre del kan komma att nyttjas för komplettering av det vetenskapliga underlaget samt patientstudier.

VD Jonas Hagberg[email protected]

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *