Electrolux Professional avyttrar sin verksamhet i Ryssland

| 11 juli, 2022 | 0 kommentarer

Efter bedömningen att fortsatt verksamhet i Ryssland, under nuvarande förhållanden, inte är möjlig, kommer Electrolux Professional att upphöra med sin verksamhet i landet. Electrolux Professional avyttrar därför sin verksamhet i Ryssland till den lokala ledningen. Detta kommer att medföra en kostnad om 35 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande poster i det andra kvartalet 2022.

”Electrolux Professional respekterar alla sanktioner och exportregler till Ryssland. Som ett resultat av det fortsatta kriget och sanktionerna, gör vi bedömningen att vi inte kommer att kunna sälja våra produkter eller erbjuda service i Ryssland på medel till lång sikt,” säger Alberto Zanata, VD och koncernchef.” Därför har vi kommit fram till att en kontrollerad avyttring av koncernens ryska dotterbolag till den lokala ledningen är det bästa sättet att säkra vår fortsatta efterlevnad av sanktionerna, samt ett ansvarsfullt sätt att avsluta relationen med våra kollegor i Ryssland, vilka har varit en mycket respekterad del av vårt företag i många år.”

Utöver kostnaden för utträdet, 35 Mkr, förväntas beslutet att lämna Ryssland inte innebära någon väsentlig påverkan på koncernens vinst eller lönsamhet.

Electrolux Professional har 25 anställda i Ryssland, och under 2021 var försäljningen ungefär 1% av företagets totala försäljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Chief Communication & Investor Relations Officer +46 70 190 00 33

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2021 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,9 miljarder kronor och cirka 4.000 anställda. Mer information finns på https://www.electroluxprofessional.com/corporate/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.