Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information.

Kvantitativa studier i utvärderingar visar att det är möjligt att de praktiskt inriktade utbildnings- och träningsprogram i färdigheter att manövrera rullstolen som SBU utvärderat leder till bättre manövreringsförmåga hos vuxna rullstolsanvändare. Resultaten kan vara utgångspunkt för att utveckla standardiserade vårdprogram och riktlinjer för praktisk utbildning och träning för rullstolsanvändare.

Många av de frågor som hade formulerats i SBU-projektet kan dock inte besvaras. Utvärderingen visar att det nuvarande kvantitativa vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma vilken effekt varianter, kombinationer och individanpassning av rullstolar, tilläggsutrustning till manuella rullstolar, samt valfrihet att själv kunna välja rullstol och tilläggsutrustning liksom avgiftsfrihet har på användarnas

  • aktivitet
  • delaktighet
  • handlingsfrihet
  • livskvalitet och hälsa.

Det saknas också tillräckligt underlag för att beräkna kostnadseffektiviteten av att ha både elektrisk och manuell rullstol i stället för enbart manuell rullstol. Eftersom så många forskningsfrågor är obesvarade kommer det bli nödvändigt att prioritera bland dem. Det faktum att det saknas forskning kring barn och unga bör adresseras särskilt liksom vikten av att framtida forskning omfattar både kvinnor och män.

__________________________________________________________________

Kontakt och mer info:

  • Eva Månsson Lexell, leg. arbetsterapeut, docent i arbetsterapi, lektor Lunds universitet. Tel. 072-738 22 44, [email protected]
  • Åsa Larsson Ranada, leg arbetsterapeut, lektor Linköpings universitet. Tel. 073-620 95 75, [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.