Enklare upphandling skapar värde för kommuner

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

En enklare process som kommer att ge bättre förutsättningar för kommuner att få mer värde för skattekronan vid hyresupphandlingar. Archus välkomnar SKR:s nya vägledning om hyresvärdsupphandling.

I Sveriges Kommuner och Regioners nya vägledning om hyresvärdsupphandling som presenterades i våras slås det fast att själva hyresavtalsförhandlingen ligger under LOU och att den valda fastighetsägaren därmed inte behöver LOU-upphandla byggentreprenaden.

Archus har arbetat med hyresvärdsupphandlingar för kommuner i många år och är glada att SKR nu ger stöd för att LOU hanteras i själva hyresförhandlingen, en fråga Archus drivit i flera år.

Åsa Svejdetun är affärsutvecklare på Archus och har många års erfarenhet av hyresvärdsupphandlingar. Hon menar att detta kommer att gynna både kommunerna och de privata fastighetsägarna.

– Det här innebär att en fastighetsägare som har ett redan upparbetat samarbete med en entreprenör kan anlita denna så länge villkoren som överenskommits med kommunen uppfylls. Det kommer att underlätta för fastighetsägarna och göra det mer attraktivt för dem att delta, säger Åsa Svejdetun och fortsätter:

– Det är ju en fördel för kommunerna eftersom valmöjligheterna ökar. Dessutom, att fastighetsägarna nu slipper ett moment som man tycker är ganska bökigt samt kan samarbeta tidigt i processen med en utvald entreprenör, vilket ger ett lägre riskmoment, kan innebära att de blir mer intresserade av att teckna ett bra hyresavtal med kommunen. Det kommer att ge ännu bättre förutsättningar för kommunerna att få mer värde för skattekronan, säger Åsa Svejdetun.

Känner till fallgroparna

Archus Development är en del av koncernen Archus och erbjuder sina kunder affärsutvecklingskompetens i stadsutvecklingens alla delar. Uppdragsgivare finns både inom offentlig och privat sektor. Vid kommunala hyresupphandlingar är första steget att i dialog med politiker och tjänstemän ta fram krav- och behovsspecifikationer.

– Vi hjälper till att ringa in behov och krav, identifiera vilka kommunala beslut som behöver fattas och paketerar detta i ett material som blir begripligt för fastighetsägarna. Vi har en lång erfarenhet av den här processen och en vana att hantera politiska intressen och en kommunal verksamhets intressen. Genom våra uppdrag med privata aktörer har vi även insyn i och förståelse för fastighetsägarnas förutsättningar vilket gör att vi kan lägga grunden för en balanserad process som är positiv för båda parter, säger Åsa Svejdetun.

Nästa steg är att utifrån politikernas krav och tjänstemännens behov välja ut vilka av de intresserade fastighetsägare som kan vara aktuella för förhandlingen. Åsa Svejdetun och hennes kollegor träffar intressenter och genomför därefter ytterligare en gallring.

– Vi brukar välja ut tre till fem som vi förhandlar djupare med. Vi har gjort processen många gånger tidigare, känner väl till fallgroparna och ser till att kommunen kommer framåt så effektivt som möjligt, säger Åsa Svejdetun.

Rak kommunikation

I rollen som projektledare håller Archus ihop processen från start till mål från kommunens sida. När de slutliga intressenterna genomlysts presenteras de för politikerna och beslut fattas. Archus ser därefter till att alla avtal kommer på plats. I vissa fall övergår uppdraget till en roll som kommunens hyresgästombud som jobbar mot fastighetsägare och entreprenör och säkerställer att allt som avtalats fullföljs under produktionen. Att Archus kommer in som en extern part framhåller Åsa Svejdetun som en viktig del av en lyckad process.

– Vårt uppdrag är att skapa resultat för våra kunder och det gör vi genom att vara raka och öppna kring avgörande faktorer mot både politiker, tjänstemän och fastighetsägare. Vi kommer också in med ett perspektiv utifrån. Vi kan hjälpa alla parter att lyfta blicken, sätta frågorna i ett större perspektiv och därmed leverera mer värde till alla inblandade parter, säger Åsa Svejdetun.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *