Connect with us

Marknadsnyheter

Ensamstående tvingas minska pensionssparandet

Published

on

En färsk undersökning avslöjar att nästan var tredje (27 %) ensamstående förälder har minskat sitt pensionssparande jämfört med 15 procent av snittet för barnfamiljer. -I dessa tider, när marginalerna är lägre än någonsin tidigare är det lätt att prioritera kortsiktiga ekonomiska behov framför långsiktigt sparande vilket på sikt påverkar tryggheten i ens ekonomi, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar och fortsätter:  

-Effekterna av att många väljer att i unga år avstå från att spara till pensionen kan vara allvarliga och leda till ökad ekonomisk sårbarhet både för individen och samhället som helhet.

Att exempelvis lägga undan 300 kronor i månaden i 25 år ökar din pension med 3 400 kronor i månaden under fem år. Väljer du i stället att spara 500 kronor under samma antal år kan du plocka ut drygt 5 600 kronor per månad.

Det är även stor skillnad i hur barnfamiljer med låg inkomst pensionssparar jämfört med familjer med hög inkomst, som i högre utsträckning sparar privat till sin pension.

-Resultaten från vår undersökning tyder på att ensamstående föräldrar och föräldrar med låg inkomst tillhör de grupper som pensionssparar minst. Den höga andelen av de som bor själva med barn och som inte pensionssparar privat indikerar ett behov av ökad information till denna grupp för att de ska förstå vikten av långsiktig ekonomisk planering och att även små belopp kan göra skillnad, säger Trifa Chireh som räknat ut hur pensionssparandet förändras över åren.

Så mkt blir privat pensionssparande efter 10 års sparande

Sparbelopp per månad (10 år) Total sparat kapital efter 10 år Månadsutbetalning som pensionär (under fem års tid)
300 kronor 51 600 kronor 860 kronor per månad
500 kronor 86 000 kronor 1 433 kronor per månad

Så mkt blir privat pensionssparande på 25 års sparande

Sparbelopp per månad (25 år) Total sparat kapital Månadsutbetalning som pensionär (under fem års tid)
300 kronor 236 241 kronor 3 400 kronor per månad
500 kronor 393 735 kronor 5 660 kronor per månad

Uträkningen avser ett sparande i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto ”ISK” med en avkastning på 5 % efter skatter och avgifter.

Från undersökningen

Har minskar sitt pensionssparande Totalt (%) Ensamstående (%)
15 27
Pensionssparar Totalt (%) Ensamstående (%)
67 61
Inkomst Pensionssparar (%)
Inkomst <34 999 kr 57
Inkomst 35 000–49 999 kr 60
Inkomst 50 000–83 999 kr 76
Inkomst>84 000 kr 77

Trifas bästa tips:

 • Skaffa överblick och se över din pension minst en gång om året, kanske i samband med att det orange kuvertet skickas ut. Logga in på minpension.se för att få en fullständig översikt samt göra en
 • Se över abonnemang, krediter, lån och försäkringar. Finns det sådant du inte längre har användning av eller kan du byta till billigare bolag för att frigöra pengar till sparade.
 • Utnyttja rabatterbjudanden och överväg att handla på olika livsmedelskedjor för att spara pengar på matkostnader. Om du har låg inkomst kan du även överväga att bli medlem i sociala matbutiker för att få mat till lägre pris. Varje krona räknas!
 • Det är viktigt att komma igång med ett långsiktigt sparande när du har en buffert på plats. Du kan börja med att sätta in pengar regelbundet eller när du har utrymme. Det är bättre att ha ett sparande som blir av, även om det är en liten summa i början, än att inte spara alls. Du kan alltid öka summan allteftersom din ekonomi tillåter det.
 • Tjänstepensionen utgör en viktig del av din framtida ekonomiska trygghet. Genom att förvalta den på ett bra sätt kan man höja sin pension för att säkerställa att man har tillräckliga medel att leva på efter pensionen.
 • Att samla sina försäkringar är att spara. För att få möjlighet att sänka sina avgifter på tex tjänstepensioner eller sakförsäkringar är det bra att försöka samla och flytta allt till ett och samma försäkringsbolag. Det är win-win situation då man får både bättre överblick samt sänker sina avgifter. Det fungerar lite på samma sätt med lån – slå ihop dem och få en bättre ränta.
 • Det är viktigt att prioritera rätt i tider som denna. Byt ut en del synlig konsumtion så som kläder eller inredning om det är möjligt till osynlig konsumtion så som sjukförsäkring, långsiktigt sparande eller A-kassa och investera i dig själv och din framtid.

Om undersökningen

 • Undersökningen genomfördes av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Länsförsäkringar i januari 2024.
 • Undersökningen genomfördes online via Sifopanel.
 • 1000 familjer med barn under 11 år har svarat på frågorna.
 • Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.

För ytterligare information kontakt:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073–094 28 52

Lena Bivner, pressansvarig på Länsförsäkringar. Tel. 08 – 588 40 000
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08–588 41 850

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.