Europeiska patentverket beviljar patent för RCD405

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Europeiska patentverket (EPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan för RESP9000-serien, vilken innefattar läkemedelskandidaten RCD405, (Europeisk Patentansökan Nr. 19740090.6 NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES). Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Europa till och med 2039. Detta utgör det första godkännandet för patentfamiljen.

RESP9000-serien innefattar substanser med potential att utvecklas till läkemedel för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Preklinisk forskning har klarlagt att substanserna har en tydlig luftrörsvidgande samt antiinflammatorisk effekt.

Utvecklingsarbetet med RCD405 fortlöper enligt plan och med goda resultat. Samarbetet med Iconovo AB har visat att RCD405 har gynnsamma egenskaper för att kunna användas i en pulverformulering som ett in­halerat läke­medel. Respiratorius räknar inom kort med att avsluta en effektstudie (ex vivo) med luftvägsvävnad från råtta, hund och människa. Därefter följer de regulatoriska toxikologiska inhalations­studierna som i sin helhet utgör sista steget inför påbörjandet av det kliniska utvecklings­programmet.

 

Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-30 08:32 CET.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

[email protected]

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *