EU:s brandbekämpningsplan ställs i beredskap på Skavsta

| 1 april, 2021 | 0 kommentarer

Idag ställs två mindre skopande flygplan i beredskap på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och andra EU-medlemsländer. Flygplanen är en del av EU:s gemensamma civilskyddsmekanism rescEU och finansieras till 90 procent av EU-medel. Beredskapen gäller från den 1 april till den 30 oktober.

– EU har bidragit med två brandbekämpningsplan till Sverige och jag välkomnar att dessa nu ställs i beredskap på Skavsta inför skogsbrandssäsongen. De utgör ett bra exempel på hur EU:s medlemsländer poolar sina resurser och hjälper varandra när det behövs, säger Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Vad är rescEU?

RescEU är EU:s gemensamma civilskyddsmekanism som håller en reservkapacitet på europeisk nivå för att i krislägen (t.ex. skogsbränder, jordbävningar eller epidemier) komplettera nationella resurser när dessa inte räcker till. Den har tre prioriterade områden:

  • Brandbekämpning från luften
  • Medicinska kriser (evakuering, fältsjukhus, lager av läkemedel)
  • Kemiska, biologiska, strålnings- och kärnkraftshot

EU-kommissionen betalar 80-100 % av inköp och underhållskostnader för de gemensamma resurserna och 75-100 % av användningskostnaderna. Beslutet att använda de gemensamma resurserna tas av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) för att förbättra effektiviteten och flexibiliteten i användningen av de gemensamma resurserna.

Skogsbränderna i Europa förväntas förvärras på grund av klimatförändringarna och därför är flygbekämpning av skogsbränder av högsta prioritet för rescEU.

För de två brandbekämpningsplan som den 1 april ställs i beredskap har Sverige och EU-kommissionen kommit överens om att kommissionen betalar 11 miljoner euro eller 90 % av upphandlings- och underhållskostnaderna.  Förutom dessa två plan har Sverige sedan tidigare erbjudit 6 helikoptrar – även dessa med EU-finansiering.

Behovet av ett flexiblare, snabbare och mer reaktivt system för att hantera storskaliga nödsituationer är en av lärdomarna från utbrottet av covid-19-pandemin. Därför ingår en uppdatering och förstärkning av rescEU och EU:s civilskyddsmekanism i EU-kommissionens förslag till återhämtningspaket.

Mer information:
RescEU
MSB Nyhet: Nu ställs mindre skopande flygplan i beredskap för skogsbränder

Maria Blässar
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk

+ 46 (0) 8 562 444 11
+ 46 (0) 739 315 430
[email protected] 

[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *