Connect with us

Marknadsnyheter

Examen PreLoved: Atrium Ljungberg och Uppsala Stadsmission fortsätter framgångsrikt initiativ för att bidra i studenttider

Published

on

Kostnaderna i studenttider är skyhöga och för familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan det vara en omöjlighet att ha råd med kläder, studentskivor och examenspresenter. För att hjälpa de som behöver det bäst utvecklar nu Uppsala Stadsmission och Atrium Ljungberg förra årets succéinitiativ med en ny insamlingsaktion, Examen PreLoved, som genomförs i Gränbystaden. Den 1–8 april inbjuds Uppsalaborna att bidra genom att donera festkläder, presenter och föremål till Uppsala Stadsmission med syftet att stötta unga inför skolavslutningar och examen.

Initiativet, som genomfördes första gången våren 2023, uppmuntrade invånarna i Uppsala med omnejd att skänka saker som behövs inför skolavslutning, student och examen, såsom festkläder, skor, presenter eller porslin att duka med. Insamlingen fick en överväldigande positiv respons och resulterade i att många unga och familjer som lever i ekonomisk utsatthet kunde njuta av dessa stora livshändelser. Några citat från förra året:

“Personalen var mycket snälla. De hjälpte mig sy om min klänning som var lite stor. Tack så mycket, det fanns fina klänningar där och jag fick ta fina skor och en fin sjal.”

“Jag hade aldrig testat en kostym förut, jag var tveksam först men det var jättesnyggt på mig.”

“Nu slipper jag vara stressad över vad jag ska ha på mig.”

Årets insamlingsaktion, som går under det nya namnet Examen PreLoved, bygger vidare på föregående års framgångar och syftar till att utöka dess positiva inverkan.

– Varje dag ser vi på Uppsala Stadsmission hur enkla handlingar kan förändra liv. Med Examen PreLoved vill vi uppmuntra alla att låta sina tidigare skatter – vare sig det är en klänning, kostym, finskor, accessoarer eller servis – få nytt liv och värde hos någon som behöver dem. Att integrera denna givande handling i sin vardag är inte bara en gåva till andra, det är även ett kraftfullt sätt att bidra till hållbart samhälle, säger Peter Andersson, föreståndare Unga Station på Uppsala Stadsmission.

– Vi är väldigt stolta över att kunna utveckla detta initiativ för att fler unga i Uppsala ska få positiva upplevelser och minnen av sin student eller examen. Det är betydelsefulla tillfällen i livet. Med Examen PreLoved kan vi på ett väldigt konkret sätt uttrycka vårt engagemang i miljömässig såväl som social hållbarhet på våra platser, säger Marianne Perslow, kommunikationschef Atrium Ljungberg.

Insamlingen Examen PreLoved pågår mellan den 1–8 april med öppettider från kl 10:00 till kl 20:00. Insamlingslokalen ligger i gången mellan östra entrén och torget i Gränbystaden. Porslin och husgeråd ska vara väl inslaget för att inget ska gå sönder och kläderna ska vara hela och rena.

Nacka, 2024-03-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:

Axel Scholtzé, presskontakt Patriksson, 0768-69 38 15, axel.scholtze@patrikssongroup.com

Marianne Perslow, kommunikationschef Atrium Ljungberg, 0703-41 54 21, marianne.perslow@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 59 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 30 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.