Connect with us

Marknadsnyheter

EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonid tecknar sitt första återförsäljaravtal för nya B2B-tjänsten

Published

on

Eyeonid Group skriver återförsäljaravtal med ROI Sweden AB för återförsäljning av nya B2B-tjänsten Enterprise Central ID-monitoring.

ROI Sweden AB är ledande i Norden inom leadsgenerering och hyr ut skräddarsydda landningssidor till företag. Slutkunden kan dessutom via ROIs kundportal enkelt kan se exakt vad de tjänar på tjänsten. ROI Sweden kommer inom ramen för återförsäljaravtalet att sälja Eyeonid Groups nya B2B-tjänst mot sina befintliga kunder enligt en klassik ”revenue share” modell där Eyeonid och ROI Sweden delar på intäkterna. ROI Sweden kommer att sälja produkten under Eyeonids varumärke.

Den nya B2B-tjänsten skiljer sig åt jämfört med den traditionella ID skyddstjänsten så till vida att den säljs direkt till företag som omgående kan lägga upp samtliga av företagets domäner för bevakning och därigenom omedelbart se hela företagets exponerade risker. Tjänsten har en annan intäktsmodell än den traditionella ID-skyddstjänsten, som genererar ett visst antal kronor per ny slutkundsanvändare, vilket innebär att det tar tid att bygga volymer av slutkunder och därmed också att bygga intäkter. B2B-modellen genererar intäkter från det att kunden börjar använda tjänsten och storleken på intäkten styrs av hur stort företag kunden är men är generellt betydligt högre i snitt jämfört med den traditionella ID skyddstjänsten som säljs B2B2C. Detta möjliggör också att Bolaget även kan bedriva försäljning mot små och medelstora företag och inte bara stora etablerade företag med stora kundgrupper. Därutöver tillämpas förskottsbetalning med varierande betalningsperioder beroende på storleken på kunden.

I och med detta första återförsäljaravtal för B2B-tjänsten breddar Eyeonid Group sina försäljningskanaler ytterligare och har nu fyra olika ben att stå på:

  1. White Label, återförsäljare av den traditionella ID-skyddstjänsten B2B2C och B2B2B.
  2. Återförsäljare B2B, den nya tjänsten Enterprise Central ID-monitoring enligt återförsäljaravtal med ROI Sweden AB.
  3. B2B, Eyeonids egen försäljning av Enterprise Central ID-monitoring som genererade Bolagets första 10 kunder i mars som tidigare kommunicerats.
  4. B2C, Eyeonids egen försäljning av ID skydds- och andra säkerhetstjänster riktad mot B2C segmentet under varumärket areyouhacked.com som är under utveckling.

Sammantaget ger detta ett betydligt större säljfokus och ökade möjligheter för Bolaget att ta marknadsandelar, öka bolagets intäkter samt öka genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) betydligt snabbare än tidigare.

”Det är väldigt roligt att inleda ett samarbete med ROI Sweden som jag tror och hoppas kommer att bli en viktig partner för Eyeonid Group framgent. Detta är en viktig pusselbit i hur vi nu breddar Bolagets möjligheter att öka både intäkter och ARPU.” säger Fredrik Björklund, styrelseordförande i Eyeonid Group.   

”Partnerskapet med EyeonID är en fantastisk möjlighet för ROI att bredda portföljen av digitala tjänster. EyeonIDs avancerade teknik för scanning av dark web och deras förmåga att identifiera läckor av företagsuppgifter kommer att vara en värdefull tillgång för oss och för våra kunder. Detta partnerskap är ett strategiskt steg för att förstärka vårt fokus på säkerhet och ge våra kunder de verktyg de behöver för att skydda sin verksamhet i en alltmer otrygg digital värld.” säger Joel Hallin, VD på ROI Sweden AB. 

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: fredrik.bjorklund@eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.