EYEONID GROUP AB (publ): Idag tillträder EyeonID förvärv av samtliga aktier i Bolder Sweden AB

| 6 maj, 2021 | 0 kommentarer

Eyeonid Group AB (publ) (”EyeonID” eller ”Bolaget”) har idag formellt tillträtt förvärv av samtliga aktier i Bolder Sweden AB med tillhörande helägda dotterbolag (”Bolder”). Avtal om förvärv av Bolder ingicks och offentliggjordes den 15 mars 2021, varefter transaktionen godkändes vid extra bolagsstämma den 16 april 2021. I och med tillträdet ingår nu Bolder som helägt dotterbolag till EyeonID under ansvar av EyeonIDs styrelse och ledning.

Finansiell rapportering

Bolder, inklusive samtliga dotterbolag, kommer att konsolideras i EyeonIDs finansiella rapportering i och med tillträdet och därmed ingå i EyeonIDs rapport för andra kvartalet 2021. EyeonID och dess dotterbolag styrs fortsatt från EyeonIDs nuvarande styrelse och ledning.

Styrelse, ledning och affärsstyrning

Nuvarande styrelse i EyeonID, under ordförandeskap av Henrik Sundewall, kommer tillsammans med ledning i EyeonID och Bolder att säkerställa en god integration inom den nya koncernen.

Affärsstyrning och operationell ledning kommer att för gruppen som helhet ledas av Eyeonid Group ABs VD Patrik Ugander.

Patrik Ugander tillträder från och med idag som ordförande i styrelsen för Bolder Sweden AB, vari VD Tomas Olsson driver operativ verksamhet inom Bolder i daglig drift.

Vid EyeonIDs årsstämma den 21 maj 2021 föreslås nyval av Erik Hallberg, Filip Weintraub, Lena Lohajner-Lindberg och Pontus Karsbo samt omval av Carl Höglund som styrelseledamöter. Henrik Sundewall och Pontus Dahlström har avböjt omval. Erik Hallberg föreslås till ny styrelseordförande.

”Jag är idag både väldigt glad och stolt över det arbete som genomförts av såväl Bolders som EyeonIDs team som möjliggjort denna affär. En process som när man är mitt i den kräver både kunskap, insikt och tålamod. Trots alla tekniska och regulatoriska aktiviteter som krävs så handlar det i slutänden om människor som får det att hända och där känner jag att teamet bakom går in i en tydlig affärs- och tillväxtroll vilket jag ser fram emot väldigt mycket. Jag ser ett stort värde i att vi får in starka investerare och engagerade ägare i egenskap av bl.a. Åge Westbö och Filip Weintraub med lång erfarenhet av långsiktiga investeringar i olika teknikbolag. Ett starkt engagemang från teamen i Bolder och EyeonID lägger grunden för en helt ny typ av tillväxtbolag med långsiktigt värdeskapande för såväl kunder som bolagets ägare.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande för Eyeonid Group AB (publ).

”Jag ser fram emot att få arbete med EyeonID och den nya gruppen där tillväxt i affären och mot nya intäkter kommer vara en tydlig ledstjärna,” säger Erik Hallberg, till årsstämman nominerad styrelseordförande för Eyeonid Group AB (publ).

För ytterligare information om förvärvet av Bolder hänvisas till det pressmeddelande som EyeonID kommunicerade avseende förvärvet den 15 mars 2021.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *