Kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021 i Attana AB

| 6 maj, 2021 | 0 kommentarer

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK jämfört med 0,7 MSEK period föregående år.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,01 MSEK jämfört med 0,06 MSEK motsvarande period föregående år.

Kassaflödet under perioden uppgick till ‐5,5 MSEK jämfört med ‐2,7 MSEK motsvarande period föregående år. Av dessa 5,5 MSEK härrör 3.0 MSEK återbetalning av lån.

 

Väsentliga händelser under rapportperioden
 

Bolagets genomförda nyemission registrerades hos Bolagsverket 2021‐01‐11. Bolaget har under perioden återbetalat lån om 3 MSEK.

Bolaget har följt planerna och har initierat en rekryteringsprocess för att stärka den framtida operativa kraften och ytterligare bygga kompetens för att möta kundernas behov av personer både på specialistnivå och inom bolagets ledning.

Tack vare den finansiella styrkan vi har efter den genomförda nyemissionen har vi rekryterat strategiskt och operativt kompetenta personer som kompletterar och stärker den befintliga organisationen. Bolaget har i skrivande stund stärkt ledningen operativt och kommer efter sommaren även ha fyllt upp med operativa specialister. Detta har möjliggjort en ökning av våra marknadsföringsaktiviteter där vi kan visa på våra kunders framgång i pågående och avslutade kliniska studier. Resultatet av detta är flera nya kontakter och en kraftig ökning av antalet spontana förfrågningar från nya kunder. Det har redan resulterat i ökning i nya kundprospekt och i orderingång och vi hoppas se positiva effekter mer tydligt under hösten.Den lyckade finansieringen har möjliggjort en intensifiering av samarbetet med Linneuniversitetet och de studier som vi genomför tillsammans kan komma att skapa en stark position för oss inom diagnostik. Vi har som tidigare meddelats rekryterat både en specialist inom området och en affärsansvarig. Vi beräknar att kunna presentera de första resultaten från dessa aktiviteter under Q2. Som tidigare meddelat avser vi att IVD‐certifiera våra diagnostik erbjudande både i Europa och USA. Syfte med detta är att göra erbjudandet mer attraktivt för kommersiella partners.

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK jämfört med 0,7 MSEK period föregående år.

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,01 MSEK jämfört med 0,06 MSEK motsvarande period föregående år.

  • Kassaflödet under perioden uppgick till ‐5,5 MSEK jämfört med ‐2,7 MSEK motsvarande period föregående år. Av dessa 5,5 MSEK härrör 3.0 MSEK återbetalning av lån.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
 

Rekryteringen av applikationsspecialister är klar. Efter sommaren kommer bolaget ha full bemanning enligt de tidigare uppställd plan.

 

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 

  • Nettoomsättning 1,1 (0,7) MSEK

  • Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,1) MSEK

  • Rörelseresultat –3,4 (2,9) MSEK

  • Resultat efter finansiella poster ‐3,5 (‐2,9) MSEK

  • Resultatet efter skatt ‐3,5 (‐2,9) MSEK

  • Resultat per aktie ‐0,0166 (‐0,0173) SEK

 

VD‐kommentar: Styrka och trygghet

En av mina styrkor är att jag nästan alltid ser nya möjligheter och funderar på hur dessa bäst ska tillvaratas och det är tillsammans med min uthållighet/envishet samt tekniska kunnande som troligen är en av huvudanledningarna att Attana kommit till där vi nu är. Nu, när vi har mer kapital än någonsin märks det tydligt i hur mycket större urval vi har vid rekryteringar. Vi har aldrig varit i närheten av ett så stort söktryck från bra kompetenta personer som nu! Det är naturligtvis ett resultat av vår unika teknologi och ett erbjudande i tiden som är både humanitärt, tekniskt och inte minst kommersiellt väldigt attraktivt. Vi är nu finansiellt robusta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta skapar helt nya möjligheter för oss att reorganisera bolaget.

Vår säljchef Thomas, CFO Anders och jag har numera ytterligare tre kollegor i ledningen. Det gör att vi kan dela upp arbetet mer så att var och en gör det man är bäst på. Vi förädlar idéer så att de blir ännu bättre och vi stödjer våra operativa kollegor mer än tidigare. Vi har mycket att ta tag i nu och vi ser fram emot att göra det mycket kraftfullare än tidigare!

På specialistsidan rekryterade vi förra året en internationellt erfaren cellbiolog. Jag är otroligt nöjd med det och vi har nu gått vidare med ytterligare rekryteringar som både bidrar med nytänkande och stärker teamet. Jag tror att förstärkningar inom produktionen och servicesidan kommer ge oss ökad styrka och trygghet och att det i sin tur kommer att leda till ökad försäljning.

Summerat har vi under detta kvartal lagt grunden till det jag räknar med att det blir ett produktivt år. I slutet av förra året så pumpade vi upp däcken och nu har vi snart ett helt uppumpat team på plats, så att vi inte bara kan vinna enstaka etapper utan vi har både tryggheten att våga och styrkan i att kunna vinna ett helt etapplopp. På lördag börjar Giro d’Italia men vi har redan dragit igång vårt etapplopp och det är min avsikt att vi ska visa styrka!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: [email protected] 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *