Connect with us

Marknadsnyheter

Få och små satsningar på nystartade teknikföretag med kvinnliga grundare

Published

on

Endast ett av tio (13 %) nygrundade Web3-företag globalt har minst en kvinnlig grundare och bara tre procent grundas av enbart kvinnor, dessutom går betydligt mer kapital till företag grundade av män. Det visar en ny studie från Boston Consulting Group (BCG) och People of Crypto Lab. “Snedfördelningen behöver adresseras för att säkra jämställdhet i ett samhälle som i ökad grad existerar såväl i den digitala som i den fysiska världen”, säger Carin Forsling, partner och delägare i BCG Sverige.  

Web3 kan enkelt sammanfattas till nästa generations internet, som nyttjar teknologier som exempelvis metaverse, blockkedjor och kryptovalutor. Web3-företag ligger i framkant när det gäller att forma den digitala världen men inom en aspekt är de däremot kvar i det förgångna, nämligen att kvinnor är kraftigt underrepresenterade. BCG:s analys visar att knappt en av tio (7 %) av grundare i Web3-företag är kvinnor, ett gap som är klart större jämfört med hur det ser ut för start-ups generellt. Sett till hela personalstyrkan på topprankade Web3-startups, är andelen kvinnor cirka 27 procent och de är ofta samlade i icke-tekniska roller inom HR och marknadsföring. Andelen kvinnor i STEM-relaterade företag är marginellt bättre om man ser till hela personalstyrkan, där 33 procent av de anställda är kvinnor.  

När det gäller finansiering av nystartade Web3-företag, visar studien på ännu större skillnader. Web3-företag som grundats av enbart män samlar in cirka fyra gånger mer kapital i snitt än de som grundats av enbart kvinnor – 300 MSEK respektive 80 MSEK. Av de Web3-företag som har insamlat mer än en miljard SEK är andelen bolag som grundats helt av kvinnor noll.  

– Dessa siffror är djupt oroande. Det är extremt viktigt att kvinnor i högre utsträckning är med och formar den teknologi som kommer att påverka industrier, samhällen och oss individer på ett allt djupare plan i framtiden. Det är viktigt ur framförallt tre perspektiv: att säkra att de team som bygger framtidens beslutsmaskineri faktiskt tar olika perspektiv i beaktande och inte “hårdkodar” in fördomar samt att säkra att kvinnor får ta del av den ekonomiska tillväxt som kommer att skapas i dessa företag. Och till sist vet vi genom tidigare genomförda BCG-studier att mångfald leder till bättre innovation och högre lönsamhet vilket adderar ett tredje viktigt perspektiv, säger Carin Forsling, partner och delägare i BCG Sverige.  

Eftersom Web3-ekosystemen fortfarande är under utveckling är det inte för sent att adressera snedfördelningen, till exempel genom att: 

Mäta allt. Ett kritiskt första steg är noggrann och effektiv mätning av hur kvinnor representeras, samt andra aspekter av mångfald genom hela ekosystemet – från grundare, till anställda och investerare.  

Säkerställa att kvinnor är med och fattar beslut om investeringar. Det finns tydliga data på att omedvetna fördomar kan påverka beslut om hur investeringar ska fördelas och män tenderar att investera mer i start up-företag som drivs av män. För att motverka problemet finns det redan i dag riskkapitalfirmor som kräver att arbetsgrupperna som beslutar om investeringar består av minst en kvinna.  

Designa varumärkesupplevelsen till att vara inkluderande. Företag som skapar digitala upplevelser i Web3 bör försäkra sig om att de skapar den vidaste bredden av upplevelser åt så många människor som möjligt.  

Bygga stödjande ekosystem. Företag måste investera tid och resurser på att försäkra sig om att kvinnliga grundare och investerare har tillgång till starka nätverk som präglas av mångfald och inkludering. Mentorskap – från såväl kvinnor som män – är särskilt viktigt när det gäller att skapa möjligheter och öppna dörrar för aspirerande kvinnliga bolagsgrundare och investerare. Web3-seminarier och konferenser bör åta sig att sponsra event som arbetar med att säkerställa en rimlig fördelning av kvinnliga och manliga talare, med ett minimum av 30 procent kvinnliga talare, till att börja med.  

Samarbeta med myndigheter. I takt med att regeringar och organisationer ökar sitt fokus på frågor som rör till exempel klimatpåverkan och jämlikhet, ökar de också kraven på hur bolagssamansättningar och ledningsgrupper ser ut när det gäller könsfördelning. Företag och investerare har stora möjligheter att proaktivt samarbeta med och hjälpa till att driva dessa regleringar, snarare än att bara vänta på att de ska dyka upp.   

– Web3 kommer att revolutionera hur vi interagerar och kapitaliserar på tjänster och varor som samhälle och detta kan endast ske framgångsrikt om kvinnor är likvärdigt involverade i dess utveckling. Även om det nuvarande ekosystemet är designat till mäns fördel, är vi precis i början av utvecklingen vilket ger oss en fantastisk möjlighet att inte upprepa tidigare misstag och försäkra oss om att kvinnor får tillgång till de medel och ekonomiskt stöd som behövs för att kunna leda den nya digitala ekonomin, säger Simone Berry, delgrundare av People of Crypto Lab och medförfattare till rapporten.  

Om undersökningen: 
Studien genomfördes av BCG X, BCG:s gren för digital design- och produktenhet, tillsammans med People of Crypto Lab, som arbetar för att öka mångfald, jämlikhet och inkludering i Web3-ekosystemet. Insikterna i studien baseras på data från 2800 företag extraherat från Crunchbase. 

Ladda ned rapporten här.

Ulrika Engellau, presskontakt
Tel: 076 127 16 19
E-mail: engellau.ulrika@bcg.com

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är är ett globalt managementkonsultföretag som samarbetar med ledande bolag över hela världen för att tackla deras största utmaningar. Vi är marknadsledande i Norden och arbetar med företag runt om i hela Sverige. I globala team med bred branschkompetens utmanar vi status quo och hjälper organisationer att växa, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med över 90 kontor i fler än 50 länder. För mer information, vänligen se www.bcg.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Uppdaterad ägarbild i TH1NG efter genomförd företrädesemission

Published

on

By

TH1NG har fått en uppdaterad ägarbild efter genomförd företrädesemission och publicerar nu en uppdaterad ägarlista. Utöver tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Skellefteå Kraft, vilka idag är största aktieägare i TH1NG, har bland annat befintliga ägaren Måns Flodberg ökat sitt innehav i nyemissionen och är nu bolagets fjärde största ägare. Måns Flodberg är en entreprenör och investerare med fokus på primärt mindre och medelstora noterade tillväxtbolag och arbetar i SaaS-bolaget Modular Finance, där han är en av bolagets grundare och huvudägare. 

– Jag har varit ägare i TH1NG sedan 2021 men valde i samband med nyemissionen att rejält öka mitt innehav. Att Skellefteå Kraft, utöver att vara kund, också gått in som största ägare i TH1NG är en kvalitetsstämpel i mina ögon och det validerar verkligen bolaget och dess teknik. Det är kittlande när man tänker på potentialen för olika applikationsområden och kunder för TH1NGs kraftfulla IoT-plattform, säger Måns Flodberg 

 – Det är mycket glädjande att vi genomfört en lyckad emissionsrunda och fått flera nya aktieägare, samt att Måns Flodberg valt att utöka sin investering i TH1NG. Måns har visat ett stort intresse för bolaget, och är mycket kunnig på SaaS lösningar och har bra förståelse för vår affärsmodell, säger Klas Westholm, VD på TH1NG 

Baserad på tillgängliga uppgifter med bearbetning av Monitor by Modular Finance AB
Ägare Antal aktier      Andel Verifierat
Skellefteå Kraft AB 5000000 19,22   2023-03-02
Nils Andersson gm bolag 4834878 18,59 2023-03-02
Westholm Invest AB 2018109 7,76 2023-03-02
Måns Flodberg 2000000 7,69 2023-03-10
Kim Liljegren gm bolag 1180120 6,72 2023-03-02
Miradot AB 1749080 4,54 2023-03-02
Avanza Pension 845756 3,25 2023-03-02
Robert Eklann 457281 1,76 2023-03-02
Eastmountain Invest AB 399000 1,53 2023-03-02
Paul Rundkvist Invest AB 396270 1,52 2023-03-02
Nordea Liv & Pension 320502 1,23 2023-03-02
Mark Hauschildt 318181 1,22 2023-03-02
Nordnet Pensionsförsäkring 306794 1,18 2023-03-02
Silvia Gomes 181818 1,01 2022-12-28
Daniel Källenfors 233100 0,90 2023-03-02
Totalt 15st 20240889 78,12
Övriga ca 1066st  5768807 21,88
Totalt antal aktier 26009696 100

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB lanserar filmserien Unstoppable för att framhäva kvinnor i industrin och hylla mångfalden

Published

on

By

  • Filmserien ska lyfta fram betydelsen av mångfald och inkludering för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik
  • Tre chefer från Sappi, Copperstone Resources och Tata Steel berättar hur de har rivit barriäer i olika branscher
  • Siffror från en bransch visar att mindre än en fjärdedel av rollerna för närvarande innehas av en kvinna

ABB kan med stolthet lansera sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Unstoppable lyfter fram dessa tre kvinnors inspirerande berättelser. De har rivit barriärer och betytt mycket för sina respektive branscher. Med denna serie vill ABB fästa uppmärksamheten på betydelsen av mångfald och inkludering och uppmuntra fler kvinnor att välja karriär inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Genom att belysa starka kvinnliga roller i branscher med de största olikheterna vill ABB med Unstoppable inspirera andra att träda fram och spela en roll. Regissörerna för serien hoppas kunna göra en positiv skillnad och överbrygga könsgapen. Enligt World Economic Forum utgör kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom den globala gruvindustrin, vilket understryker vikten av att främja mångfald och inkludering inom denna och många andra traditionellt mansdominerade sektorer.

”Vi gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa mångfald i våra branscher, trots att vi vet att det finns många dynamiska karriärvägar som står öppna för kvinnor”, säger Joanne Woo, global kommunikationschef på ABB Process Industries. ”Det är därför som vi är stolta över att presentera filmserien Unstoppable, som lyfter fram kvinnors fantastiska bedrifter inom branschen.”

”Det gamla ordspråket gäller: Om du kan se det kan du besegra det. Att göra kvinnor mer synliga inom branschen är avgörande för att bryta ned könsstereotyper och visa på inspirerande roller. Med vår serie vill vi tända en gnista som ska uppmuntra andra att hoppa på tåget mot en mer inkluderande arbetsplats med större mångfald.”

”Som samhälle måste vi bli bättre på att skapa samma möjligheter för alla. Vi behöver arbeta aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser som värderar mångfald och ger förutsättningar för att lyckas. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra för våra branscher och för samhället i stort”, säger Torbjörn Ottosson, Local Business Line Manager på ABB Process Industries i Sverige.

Den första filmen i serien handlar om Marjorie Boles, Chief Information Officer på Sappi. Hon är en visionär inom massa- och pappersindustrin som har omvandlat sitt företag genom sin passion för digitalisering.

Den andra filmen visar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources, en banbrytare inom gruvindustrin som har ägnat sin karriär åt att främja hållbarhet och innovation inom sektorn. 

”Jag känner mig hedrad över att få medverka i serien Unstoppable och dela med mig av min berättelse. Jag hoppas att vi genom denna serie kan inspirera och uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom gruvindustrin och driva på hållbara innovationer. Jag anser att mångfald är nyckeln för att släppa fram potentialen i alla branscher, och jag är stolt över att vara en del av ett företag som värderar och främjar inkludering”, säger Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources.

I den sista filmen ser vi Chithra Sharma, Chief Commercial, Engineering and Projects for Capital Procurement på Tata Steel, ett ledande företag inom metallindustrin som har förflyttat gränser och utmanat status quo för att driva på tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information om ABB och filmserien Unstoppable, besök landningssidan.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Published

on

By

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård.

Staten är ansvarig för läkarutbildningen och för forskningen medan det är regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården. En utgångspunkt för utredningen är att staten och regionerna har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda klinisk forskning, utbildning och utveckling för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige. Ett nytt ALF-avtal ska också syfta till en god nationell samordning av klinisk utbildning av läkare, forskning och utveckling, inklusive transparens och effektivitet i användning av resurser inom ramen för ALF-samarbetet.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredare blir Bertil Lindahl som är överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.