Fagerhult Group ansluter sig till initiativet för Science Based Targets

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Fagerhult Group ansluter sig till initiativet för Science Based Targets, SBTi. Detta kommunicerades under kapitalmarknadsdagen som hölls i Stockholm den 31 augusti.

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Fagerhult Group en uppdatering kring verksamheten med fokus på strategiska initiativ och de fyra affärsområdena. Fagerhult Group anser att megatrender är till fördel för bolaget och skapar goda tillväxtmöjligheter. Klimatförändringen och energikrisen ökar behovet av energieffektiva belysningslösningar. Med den senaste LED-tekniken och uppkopplade lösningar kan energiförbrukningen reduceras med upp till 90% jämfört med traditionella belysningslösningar.

Koncernen presenterade också översiktliga målsättningar relaterade till verksamheten, framöver kommer även mål kring Connectivity och hållbarhet att kommuniceras. Målsättningarna är i linje med koncernens historiskt starka utveckling. Tillväxtagendan för verksamheten understöddes av specifika tillväxtmöjligheter inom varje affärsområde och för de strategiska initiativen: Innovation, Hållbarhet och Medarbetare & Kultur, där alla gör goda framsteg.

Betydelsen av hållbarhet kommer att fortsätta växa. Fagerhult Groups hållbarhetsagenda ’Positive change for better living’, lanserades tidigare under året och täcker hela ESG-agendan (Environment, Social, Governance). Koncernen tillhandahåller redan idag energieffektiva belysningslösningar som hjälper till att skapa ett mer hållbart samhälle. Fagerhult Group tar nu nästa steg och ansluter sig till Science Based Targets-initiativet. Koncernen kommer att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C och bli klimatneutrala. Nu följer en process att sätta både kortsiktiga mål och mål för att bli klimatneutrala, dessa kommer sedan att valideras av SBTi.

”Att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet är ett naturligt steg för oss på vår hållbarhetsresa. Klimatförändringarna kräver handling och genom vårt långsiktiga åtagande vill vi leda vår bransch mot en mer hållbar framtid. Genom att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet vill vi göra skillnad och vara transparenta i våra ansträngningar. Vi har anslutit oss både till de kortsiktiga målen och att bli klimatneutrala, nu fortsätter processen att kartlägga och validera våra målsättningar”, säger Bodil Sonesson, VD och Koncernchef Fagerhult Group

 Materialet från kapitalmarknadsdagen finns tillgängligt på: https://www.fagerhultgroup.com/investors/

Stockholm, 6 september 2022

För mer information kontakta:

Bodil Sonesson, VD och Koncernchef, +46 722 23 76 02, [email protected]

Michael Wood, Finansdirektör, +46 730 87 46 47, [email protected]

Om Science Based Targets-initiativet

Science Based Targets är ett världsomspännande initiativ som möjliggör för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsreduktion i linje med den senaste klimatforskningen. Det fokuserar på öka omställningshastigheten för företag globalt att halvera utsläppen till 2030 och bli klimatneutrala till 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institue (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), och en del av We Mean Business Coalition.
www.sciencebasedtargets.org

Om Fagerhult Group

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 100 anställda i 27 länder och med en omsättning på 7 100 MSEK för 2021. Vi består av 12 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.
www.fagerhultgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.