Liberalerna: Ostkustbanan färdig senast 2035

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Den snabba etableringen av industrier i Norrland från batterifabriker till serverhallar kräver väl fungerande person- och godstransporter av hög kvalitet. En fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår skulle göra järnvägstrafiken mellan Norrland och södra Sverige mer attraktiv och leda till ökade godsvolymer på järnväg. Därför presenterar Liberalerna ett nytt vallöfte idag:

  • Nya ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand ska byggas ut med dubbelspår senast 2035

Nya ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. En upprustning av Ostkustbanan kommer att innebära ett stort lyft för järnvägsförbindelserna i hela Sverige. Liberalerna vill se dubbelspår hela vägen, färdigt senast 2035.

–  Den här sträckan håller på att bli en nationell flaskhals. För det lokala näringslivet är det redan eftersatt. Med den stora företagsetableringen, som nya gruvor och batterifabriker, blir utbyggnaden ännu mer angelägen, säger Hans Backman, regionråd i Gävleborg. 

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och har långt avstånd mellan landsändarna. För att utveckla konkurrenskraften i Sverige krävs en fungerande infrastruktur. Det är viktigt för att företag ska kunna frakta sina varor och för att människor enkelt ska kunna resa i Sverige och till utlandet. 

– Vårt land ska inte vara avklippt i mitten. Hela landet förlorar på flaskhalsar: nyindustrialiseringen av Norrland är ju en nationell angelägenhet. Infrastrukturen måste hänga med i den snabba utvecklingen, säger Lina Nordquist, riksdagsledamot.

Nej till dyra höghastighetsbanor

Liberalerna är skeptiska till regeringens satsning på höghastighetsbanor. Skälet är att kalkylerna har en prognos på flera hundra miljarder kronor. Det gör att de höga kostnaderna riskerar att tränga undan andra viktiga investeringar.

– En upprustning av Ostkustbanan tillsammans med en förstärkning av norra stambanan mot Ånge och sedan vidare mot Östersund kommer att innebära ett stort lyft för järnvägsförbindelserna i hela Sverige. Järnvägssträckan är tungt trafikerad av person- och godstrafik där både möten och omkörningar krävs för att tillräckligt många tåg ska få plats med långa restider och stor störningskänslighet som följd, säger Per-Ola Grönberg, toppkandidat till riksdagen.

Kontakt:

Christian Brundu

Telefon: 076-391 47 47

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.