First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

”Med en värdetillväxt på ca 51,4% i det värdemässigt största innehavet Humble Group och en övertecknad IPO på 245 MSEK under första halvåret 2021, känner vi oss redo för fortsatt värdebyggande i befintlig investeringsportfölj samt hitta nya tillväxtinvesteringar inom våra områden teknik, hälsa och hållbarhet där vi ser en stor potential framåt”, säger Rune Nordlander, vd, First Venture.

Finansiell sammanfattning januari – juni 2021

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 10,13 kr per aktie per 2021-06-30.
 • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,08.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under rapportperioden har First Venture arbetat främst med förberedelser inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, sourcing för kommande investeringar samt förstärkt organisationen och styrelsen.
 • I Kiliaro har tecknats aktier för 3,2 MSEK under perioden, i samband med ett brygglån inför förestående notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • I februari tecknades aktier i CombiQ för ca 1 MSEK.
 • I februari genomförde First Venture en kontant nyemission om 1175 B-aktier och 34 A-aktier, vilket tillförde bolaget 10,6 MSEK och ökade aktiekapitalet med 120.900 kr
 • I april tecknades aktier i Sprint Bioscience för 2 MSEK.
 • Bolaget har genomfört en split där 1000 nya aktier har erhållits för varje gammal. Det nya antalet aktier blev 12.396.000, varav 835 000 st A-aktier och 11.561.000 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,1 kr.
 • 8 juni beslutade styrelsen om att genomföra en nyemission om 25.128.206 B-aktier, motsvarande 245 MSEK. Emissionen slutfördes i juni och erbjudandet blev övertecknat.
 • 30 juni tecknade First Venture konvertibler i Sprint Bioscience motsvarande 10 MSEK. Konvertibler kommer att konverteras till aktier till samma teckningskurs som i företrädesemissionen som äger rum i augusti 2021.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Nyemissionen i First Venture ökade aktiekapitalet med 2.512.821 kr och antalet aktier blev efter emissionen 37.524 206 st, varav 36.689.206 st B-aktier och 835.000 st A-aktier.
 • 2 juli noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market
 • Under juli tecknades aktier i portföljbolaget Nutribe i samband med deras förvärv av träningskortsföretaget Swiftr AB.
 • 30 juli utses David Wendel till ny verkställande direktör och kommer att tillträda den 1 November 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling.
 • I augusti tecknades aktier i CombiQ för ca 2,2 MSEK.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, verkställande direktör, First Venture Sweden AB

Tel: 0733-896827
E-post: [email protected]

Länk till rapport: https://first-venture.se/investor-relations/#rapporter

Denna information är sådan som First Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, klockan 11:30 CET.

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm. First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se

Certified Adviser är Redeye AB; +46 (0)8 1215 7690, [email protected], www.redeye.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *