Fler vårdplatser behövs – akutsjukhusen ska sikta på 15 procents marginal

| 1 maj, 2022 | 0 kommentarer

Stockholmsregionens akutsjukhus behöver i snitt 15 procents marginal med lediga vårdplatser. Det innebär att ca 200 fler bemannade, tillgängliga vårdplatser behöver öppnas. Liberalerna vill att regionen sätter upp ett sådant tydligt mål för nästa mandatperiod.

– Fler vårdplatser behövs för att patienter ska få vård i tid, både akutvård och planerade operationer. Fler vårdplatser behövs också för att klara toppar i vårdbehov, undvika överbeläggningar och stärka patientsäkerheten. Region Stockholm bör därför sträva mot 15 procents marginal i belagda vårdplatser, som ett snitt.

Det säger Amelie Tarschys Ingre (L), vice gruppledare och regionrådskandidat för Liberalerna i Region Stockholm. I en rapport om vårdplatssituationen skriver Liberalerna i regionen om ”Fler vårdplatser – på rätt plats.”

– Vårdens utmaning handlar inte bara om fler vårdplatser utan om vård på rätt plats. För att alla ska kunna få den vård de behöver, och för att alla medarbetare ska få använda sin kompetens på rätt sätt, måste varje patient få rätt vård. Därför kan man inte bara titta på akutsjukhusens behov av fler vårdplatser utan också på äldresjukvården, rehabiliteringen och avancerad sjukvård i hemmet. Det handlar om att färdigbehandlade patienter ska kunna få komma vidare, ibland med stöd av kommunal omsorg. Det handlar om rätt nivå av administration och bra IT-stöd. Och det handlar om att patienter får vård i tid innan skador och sjukdomar förvärras – närakuter och framför allt husläkare och vårdcentraler är grundläggande för att hela hälso- och sjukvården ska fungera, understryker Amelie Tarschys Ingre (L).

För att lösa vårdplatsbehovet behöver sjukhusen rekrytera och behålla mer och rätt personal, inte minst sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

– Med större marginaler kommer förutsättningarna att göra ett bra jobb bli bättre. Med målet om 15 procents marginal en genomsnittlig dag tror jag att vi ökar möjligheterna att behålla och rekrytera personal. Men mycket mer behöver göras för att regionen och sjukhusen ska bli attraktiva arbetsgivare, och för att minska administration och förbättra IT-stöd så att vårdpersonalen får mer tid för patienterna. Medarbetarna är vårdens absolut viktigaste resurs – utan personal, inga vårdplatser och ingen vård, konstaterar Amelie Tarschys Ingre (L).

Liberalernas förslag för fler vårdplatser och vård i tid

Hela rapporten ”Fler vårdplatser – på rätt plats” bifogas som pdf.

Fler vårdplatser i närsjukvården

 • Fortsätt bygga ut regionens närakuter för barn och vuxna.
 • Utöka geriatriken, den specialiserade äldresjukvården.
 • Fortsätt bygga ut avancerad sjukvård i hemmet i takt med behovet.
 • Öppna fler rehabiliteringsplatser.
 • Använd privata vårdgivare för att öka tillgängligheten och kapa vårdköer. I vårdvalen får alla patienter får vård på samma villkor som i regionens egen sjukvård. Vårdvalen ska utvecklas, inte avvecklas.

Fler vårdplatser på akutsjukhusen

 • Stockholmsregionens akutsjukhus ska ha moderna lokaler, för att skapa goda vårdmiljöer och attraktiva arbetsmiljöer. De rekordstora investeringarna i vårdens fastigheter ska fullföljas och sjukhusen hållas rustade och i gott skick.
 • Akutsjukhusen ska ges i uppdrag att utöka antalet tillgängliga vårdplatser. Målet ska vara en marginal om ca 15 procent en genomsnittlig dag, för att klara topparna bättre.
 • Vårdpersonalen är avgörande för kapaciteten i vården. Regionen i allmänhet och akutsjukhusen i synnerhet måste uppdatera sin personalpolitik och ta ytterligare steg för att bli en mer attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla fler kompetenta medarbetare. Fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor behöver anställas. (Fördjupning kommer i personalpolitisk rapport).

Rätt vårdplats för varje patient

 • Förbättra samverkan med kommunerna för ”sömlös hemgång”. Vårdgivarna behöver samplanera med t ex kommunala äldreomsorgen redan när en patient skrivs in för behandling.
 • Inrätta mer mellanvårdsformer i samverkan med kommunerna.
 • Tillgodose tillgången på rehabiliteringsplatser, och stärk samverkan med de vårdgivarna.

Rasmus JonlundPress- & kommunikationschef08-123 438 [email protected]

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.