Connect with us

Marknadsnyheter

Fokus på lönsamhet och tillväxt för Ecoclime Groups nya styrelse

Published

on

Dagens extra bolagsstämma i Ecoclime beslutade enligt följande;
Inom ramen för bolagsordningen valde stämman att utse fyra ledamöter att ingå i styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Lennart Olofsson, ny styrelseordförande till lika grundare och huvudägare och i Ecoclime berättar om styrelsens kommande arbete.
  
–    Jag ser det som en tydlig signal till vår personal, våra aktieägare och våra kunder och övriga intressenter om våra förmågor, när vi så snabbt har kunnat genomföra den extra bolagsstämman och välja ny styrelse med bred och djup kompetens. En styrelse vars fokus på försäljning även internationellt, verksamhetsutveckling, uppskalning av tillverkningskapacitet, finansiell aktivitet samt governance, affärs- och entreprenörskap som den nya styrelsen representerar, varit vägledande när valberedningen genomfört sitt arbete.

De nya ledamöterna i styrelsen är;  

Per Aspegren 63, har en lång karriär i olika chefsroller inom Swedbank och har ingått i ledningsgruppen och företrädesvis varit verksam inom området finansiella tjänster med nationellt ansvar för storkundssektorn. Per har gedigna lednings- och analytiska förmågor som även under senare år nyttjats då han medverkat som mentor och inspiratör till mindre bolag i etableringsfasen bland andra Miljöbelysning som under fyra år utnämnts till DI-gasell. Han var även en av dom som rekommenderade Miljöbelysning att sälja verksamheten till Ecoclime, baserat på en analys av Ecoclimes affärsmetodik och starka balansräkning.

Claes Valentin 61, har arbetat i chefsbefattningar inom internationell marknadsföring, försäljning och exportetablering för flera teknikbolag i Sverige och Europa, samtidigt som han som Managing Partner driver tjänsteföretaget CVC Revenue Solutions baserat i Tyskland. Claes har examina från Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom) och från universitetet i Bonn (MSc i Datalogi/AI).

–    Ecoclime Group är ett mycket intressant bolag med fantastiskt framtidsperspektiv i en omvärld som i allt högre grad förutsätter optimerad energianvändning i smarta byggnader. Jag känner mig hedrad av uppdraget som styrelseledamot och min långa erfarenhet av internationell marknadsutveckling och försäljning på teknikbolag i Sverige och Europa bedömer jag vara värdefull för bolagets fortsatta utveckling, säger Claes Valentin

Tomas Kindstedt 56, har en lång karriär företrädesvis inom elektronikindustrin där han arbetat i olika roller och ledningsgrupper som chef inom hela produktlivscykeln från utveckling, via produktion och kvalitetsstyrning till eftermarknad. Tomas tillför Ecoclime viktig kompetens inför uppskalningen av verksamheten. Därtill har han under senare år som entreprenör etablerat energikartläggnings- och energisystemkompetens som VD i ett avknoppningsföretag vid Linköpings Universitet. Ett bolag som även har uppdrag, såväl för regeringskansliet som för flera stora industri- och fjärrvärmebolag i Sverige. Uppdrag som även baseras på bolagets egna makrodatabasplattform NEAD.

Tomas kommenterar här sitt uppdrag i styrelsen
–    Det ska bli oerhört intressant och spännande att få bidra till utvecklingen av Ecoclime Group. Innovationer och hållbara lösningar ligger mig personligen varmt om hjärtat. Min långa erfarenhet i stora bolag av internationella produkter & tjänsters framtagning och leverans, tillsammans med mina senaste erfarenheter i uppskalning av innovationsbolag inom svenska cleantech-bolag bedömer jag komma till nytta i det här uppdraget.

Styrelseordförande Lennart Olofsson blir ordförande intill nästa ordinarie stämma vid vilken Per Aspegren kommer att föreslås bli ny ordförande. Olofsson har en lång karriär inom svenskt näringsliv som kommunikatör, förhandlare, företagsrekonstruktör, serieentreprenör, VD och grundare av börsnoterade bolag, i flera olika branscher. Som egen entreprenör och ägare företrädesvis i bolag med unik teknologi, produkter och tjänster baserade på kundnyttorelaterade affärsmodeller innefattande komplex försäljning med höga produktmarginaler.

Informationen är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 11:34 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
Tfn: 070-537 16 42

Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.