Connect with us

Marknadsnyheter

Företag med hög interoperabilitet kan uppnå sex gånger så hög intäktstillväxt

Published

on

STOCKHOLM; 15 mars, 2023 – En ny undersökning från Accenture visar att företag med hög interoperabilitet (två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra) har större möjlighet att hantera osäkra marknadsförhållanden och uppnå bättre ekonomiska resultat. Förra året växte intäkterna för företag med hög interoperabilitet (en tredjedel av de tillfrågade företagen – 34%) sex gånger snabbare än för de med låg interoperabilitet. Dessutom har dessa företag möjlighet att frigöra ytterligare fem procentenheter i årlig intäktstillväxt tack vare ökad flexibilitet och motståndskraft jämfört med marknaden.

För rapporten – Value Untangled: Accelerating radical growth through interoperabilitygenomförde Accenture en undersökning med fler än 4 000 chefer och ledare i 19 branscher och 23 länder. Rapporten visade att hälften av företagen (49%) implementerat ny teknik och förändrat sin verksamhet snabbare än någonsin, och 40 procent hade därtill transformerat flera delar av verksamheten samtidigt. Till sin hjälp har företagen haft just interoperabilitet, som gjort det möjligt att minska tiden det tar att förändra affärsmodeller och processer. Användningen av applikationer och system som interagerar med varandra främjar delning av data, transparens och samarbete mellan affärsfunktioner. Detta gör i sin tur att företag kan ställa om snabbare och ta vara på nya affärsmöjligheter.

“Även om konceptet interoperabilitet inte är nytt, så är det först nu som tekniken verkligen tillåter företag att göra konkreta förändringar.”, säger Peter Lindell, verksam inom Accentures affärsområde Enterprise & Industry Technologies. ”För att kunna genomföra snabba förändringar behöver interoperabilitet och integrering av IT-system och applikationer finnas på plats. En av tre företag i undersökningen har infört operabilitet, och får också en kraftigt ökad tillväxt, effektivitet och anpassningsförmåga som resultat.”

Rapporten visar att företag med hög operabilititet inte bara uppnådde bättre finansiella resultat. De var även 12 procentenheter bättre på att vidareutveckla leveranskedjor och produktion; 16 procentenheter bättre på att förnya kundupplevelser; 12 procentenheter bättre på att öka medarbetarnas effektivitet; 4 procentenheter bättre på att implementera hållbara affärsmodeller; och hade 11 procentenheter högre sannolikhet att bibehålla effektiva förändringar i verksamheten.

Företag med hög interoperabilitet fick stor utväxling på sina investeringar. Genom att endast allokera 2–4 procent av företagets IT-budget till applikationer kan de uppnå lönsam tillväxt och hantera lika många eller fler applikationer inom sin technologi-stack. De flesta företag har idag fler än 500 applikationer, och 82 procent av företagen säger att de kommer fortsätta utöka sitt fokus på applikationer, vilket gör interoperabilitet mellan funktioner ännu viktigare. Samtidigt säger 66 procent att antalet applikationer och tillhörande tekniska utmaningar kan vara ett hinder för att få dem att fungera ihop på ett bra sätt. De företag som har gjort interoperabilitet till en central del av såväl affärsstrategin som teknik-investeringarna är de som har lyckats bäst.

”Standardisering av processer och teknik kan fungera som ett medel för högre interoperabilitet. Ju fler delar av verksamheten som följer samma standarder, desto lättare är det uppnå integrerade lösningar som kan utnyttjas av alla anställda. Därför behöver interoperabilitet ses som en affärstrategisk fråga, en investering som på längre sikt ger en mer effektiv organisation”, säger Peter Lindell.

Rapporten rekommenderar tre åtgärder:

Använd molntjänster – Molnet är en grundbult för sammanlänkning och kommunikation mellan olika system. De företag som lyckats förbättra sin operabilitet har börjat flytta existerande applikationer till molnet, och investerat i nya molnbaserade tjänster. Mer specifikt så använder de molnet för att koppla samman data och tjänster för flera applikationer, och på så sätt skapa en holistisk infrastruktur i företaget. Undersökningen visade att knappt 72 procent av företagen med hög eller medelhög nivå av interoperabilitiet har implementerat lösningar i publika moln, och redan migrerat 30 procent av sin data och arbetsflöden dit. Endast 60 procent av de företag som hade låg eller ingen interoperabilitet hade implementerat motsvarande lösningar i ett publikt moln.

Utnyttja komponerbar infrastruktur – Genom att använda beprövade tekniska lösningar som kan konfigureras och omkonfigureras snabbt för att möta förändrade affärsbehov, skapas flexibilitet över hela företaget. Komponerbar infrastruktur, eller ”composable technologymöjliggör snabbare, bättre och billigare digitala transformationer. För att nå dit krävs att företag byter från en teknisk arkitektur av statiska, fristående delar till en infrastruktur av komponerbara delar. Genom att använda förbyggda, interoperabla lösningar för att byta och uppdatera mindre applikationskomponenter, kan nya lösningar skapas utan större störningar.

Fokusera på meningsfullt samarbete – Interoperabla applikationer är bara en del av ekvationen. Interoperabilitet i vidare mening kan skapa värdefullt samarbete genom att låta olika avdelningar och medarbetare arbeta mot ett gemensamt mål. De kan exempelvis använda sig av realtidsdata, analytics och AI för att vidareutveckla kompetens och effektivisera verksamheten. Denna samarbetskultur behöver dock byggas från toppen av företagen. Fler än en fjärdedel (27%) av cheferna i undersökningen ansåg att brist på samarbete är en utmaning orsakad av låg eller ingen interoperabilitet. Ledare inom företag har möjlighet att förbättra samarbetet genom att skapa en teknisk infrastruktur som uppmuntrar anställda till samverkan, och hjälpa dem att utveckla integrerade lösningar på gemensamma utmaningar.

För mer information om rapporten, vänligen besök: www.accenture.com/value-untangled.

Ladda gärna ner vår nya app ”Accenture Foresight”, som ger ett personligt flöde av alla våra senaste rapporter, fallstudier, bloggar, interaktiva datadiagram, podcasts och mer. http://www.accenture.com/foresight.

Om undersökningen
Under första halvåret 2022 genomförde Accenture Research en undersökning med 4 053 chefer och ledare på c-nivå i 19 branscher och 23 länder. Undersökningen samlade data om företagens teknologiska ekosystem, affärsförutsättningar och finansiella resultat med hjälp av ett flertal mätningar. Resultaten kompletterades med 25 djupintervjuer och 40 fallstudier, liksom en uppföljande undersökning. Sedan analyserades de utmaningar som organisationer möter när de integrerar IT-ekosystem och skapar nya tekniska lösningar för samverkan.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultbolag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att utveckla digitala lösningar, optimera sina verksamheter, öka tillväxten och förbättra kund- och användarupplevelser. Vi är ett talang- och innovationslett företag med 738 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Idag är teknologi grundbulten för förändring, och tack vare ett stort ekosystem av tjänster och lösningar, är vi ledande inom den förändringen. Vi kombinerar styrkan i nya teknologier med vår djupa branscherfarenhet, omfattande specialistkunskaper och globala närvaro. Vi har en unik förmåga att leverera konkreta resultat tack vare bredden av våra tjänster, lösningar och erfarenheter inom flera områden, som exempelvis Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X och Accenture Song. Dessa förmågor, tillsammans med vår ambition att skapa värde tillsammans med våra kunder, hjälper oss att lyckas och bygga långsiktiga relationer. Vi mäter vår framgång genom det värde vi skapar för kunder, oss själva, våra aktieägare, partners och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Publishing AB publicerar proforma för förvärvet av danska Superlux ApS

Published

on

By

Hoi Publishing AB (”Hoi” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en proforma för förvärvet av det danska förlaget Superlux ApS (“Superlux”).

Mot bakgrund av att Hoi under april 2023 har ingått avtal om att förvärva det danska förlaget Superlux och förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på koncernens framtida resultat och finansiella ställning har en proformaredovisning upprättats. Proformaredovisningen syftar till att översiktligt illustrera hur förvärvet av Superlux samt dess finansiering skulle kunna ha påverkat koncernens finansiella siffror för perioden 1 januari – 31 december 2022 samt 1 januari – 31 mars 2023 som om förvärvet hade genomförts och tillträtts den 1 januari 2022. Proformerad nettoomsättning och EBIT under 2022 för koncernen uppgår till 16,7 MSEK respektive -3,7 MSEK. Proformerad nettoomsättning och EBIT under perioden 1 januari – 31 mars 2023 för koncernen uppgår till 5,9 MSEK respektive 0,8 MSEK.

Syftet med proformaredovisningen är endast att beskriva en hypotetisk situation. Den information som presenteras i proformaredovisningen kan således avvika från det faktiska resultat eller finansiella ställning som hade uppvisats om förvärvet hade genomförts det datum som anges ovan. Ingen hänsyn har tagits till eventuella synergieffekter inom koncernen eller kostnader för integration och således bör proformainformationen inte beaktas som en indikation på Hois resultat eller finansiella ställning för någon framtida period.

Syftet med proformaredovisningen

I april 2023 ingick Hoi ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Superlux. Den överenskomna köpeskillingen regleras genom kvittning mot 1 500 000 B-aktier i Hoi med möjlighet till tilläggsköpeskilling om upp till totalt 1 000 000 B-aktier under 2024 och 2025 vid uppfyllda omsättnings- och resultatmål.

Mot bakgrund av att förvärvet Superlux innebär en väsentlig förändring för Hois räkenskaper presenteras nedan oreviderade proformaresultaträkningar för perioden 1 januari – 31 december 2022 samt för perioden 1 januari – 31 mars 2023 som om Hoi hade förvärvat Superlux den 1 januari 2022.

Grunder för proformaredovisningen

Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i reviderad årsredovisning för Hoi under räkenskapsåret 2022 samt oreviderad delårsrapport under perioden 1 januari – 31 mars 2023 samt oreviderad finansiell information för räkenskapsåret 2022 samt oreviderad finansiell information för perioden 1 januari – 31 mars 2023 för Superlux. Hois revisor är Kristoffer Fristedt på Maneki Revision AB. Superlux har ingen utsedd revisor.

Omräkning från DKK till SEK för räkenskapsåret 2022 har gjorts till genomsnittlig kurs under 2022 som är 1,429 DKK/SEK i resultaträkningen. Omräkning från DKK till SEK för perioden 1 januari – 31 mars 2023 har gjorts till genomsnittlig kurs under mars 2023 som är 1,504 DKK/SEK i resultaträkningen.

Hoi tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Proformaredovisningen har framtagits i enlighet med Hois nu gällande redovisningsprinciper. Superlux tillämpar regler som gäller för mindre aktiebolag enligt den danska årsregnskabsloven.

I samband med upprättandet av proformaredovisningen har Hoi genomfört en analys av huruvida det föreligger skillnader mellan dessa redovisningsprinciperna inom Koncernen. Följande justeringar och kommentarer noteras särskilt kring proformaredovisningen:

  Superlux resultat har anpassats i allt väsentligt till Koncernens redovisningsprinciper (K3).

  Superlux har brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni.

  Proformaresultat har belastats med beräknade Goodwill-avskrivningar om 54 kSEK (jan – mar 2023) samt 218 kSEK (2022).

  I resultat jan – mar 2023 ingår engångsintäkt om 1 504 kSEK i Superlux för försäljning av bokrättigheter.

A picture containing text, screenshot, number, parallel Description automatically generated

 

A spreadsheet with numbers and lines Description automatically generated with low confidence

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 kl 08:30 CET.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.