Connect with us

Marknadsnyheter

Företagspark i Alingsås lockar intressenter – först ut är Lindex

Published

on

Bälinge företagspark siktar på att bli Västsveriges attraktivaste verksamhetsområde och fungera som entré till Alingsås. Det geografiska läget i regionen och den direkta närheten till E20 gör området särskilt attraktivt för företag och verksamheter att etablera sig. Den första att flytta in är Lindex. 

Ett hållbart och innovativt verksamhetsområde

Med sitt strategiska läge, precis vid E20, erbjuder Bälinge företagspark en unik möjlighet för företag att etablera och expandera, mitt i Västsverige. Ett område på cirka 95 hektar väntar på att omvandlas till dynamiska arbetsplatser som genererar upp till 1500 nya arbetstillfällen. Parken utformas för att vara tillgängligt och säkert med goda möjligheter till kollektivtrafik och cykling från Alingsås station endast 5 km bort. Stor vikt läggs vid trivsamma och gröna allmänna ytor med öppna dagvattenlösningar som både förhöjer områdets utseende och bidrar till en härlig arbetsmiljö. 

Den första spännande etappen i utvecklingen av Bälinge företagspark har redan börjat, med Lindex som första stora företag att etablera sig med ett nytt distributionscenter.

– Vi är väldigt glada för att Lindex väljer att etablera sig i parken, som först på plats. Det har varit en spännande resa och ett nära samarbete mellan kommunen och Lindex för att möjliggöra satsningen. Lindex innebär många jobb till kommunen och kommer att vara en dragningskraft för kommande etableringar till området säger Jenny Perslow, Tillväxtchef i Alingsås kommun. 

Detaljplanen för etapp två är i full gång

Etapp två täcker ett område på ungefär 125 hektar. Av detta är cirka 80 hektar tänkt för olika typer av verksamheter. Just nu ägs marken av både kommunen och några privata ägare. Målsättningen är att kunna ge grönt ljus till planen någon gång under 2024.

– Just nu arbetar vi noga igenom planen och lyssnar på feedback. Vi har fått en del synpunkter, vilket vi förväntade oss, särskilt kring hantering av regnvatten, markförhållanden och områdets kulturvärden, eftersom det finns många historiska lämningar här. Vi kommer att samla ihop alla kommentarer och sedan gå igenom planen en gång till lite senare i vår, säger Jenny. 

Runt 30 verksamheter kommer att rymmas i företagsparken

Omlokalisering, är en viktig faktor att ha i åtanke när ny verksamhetsmark planeras och tilldelas. Det är inte bara nya verksamheter som måste få plats i nya verksamhetsområden utan även verksamheter som behöver omlokaliseras för att ge staden möjlighet att växa eller genomgå strukturella förändringar. Ofta hänger de båda delarna ihop.

Mia Wallander är näringslivsstrateg i Alingsås kommun.

– Kommunen har som ambition att stötta det lokala näringslivet och vid tilldelning av mark läggs stor vikt vid att företaget redan är lokaliserat i kommunen. I praktiken innebär det att berörda verksamheter stannar kvar i kommunen och att redan etablerade arbetstillfällen som finns, därmed inte försvinner, säger Mia. 

– Alla verksamheter har ju olika inriktning och platsspecifika skillnader kan vara avgörande för hur attraktiva platserna är för etableringar. Bälinge företagspark är inriktat mot småindustri samt lager- och logistikverksamheter, med inslag av handel, kontor och service. Förutsättningarna för dessa verksamheter är bra med stora ytor och god tillgänglighet till E20. Jag kan också nämna att vi har ett bra samarbete med Alingsås Energi för att bland annat kunna erbjuda hållbara lösningar för energiförsörjning i parken, fortsätter Mia. 

Under 2024 flyttar de första verksamheterna in

– Detaljplanen förväntas vara klar i år och därefter påbörjas utbyggnad av allmänna anläggningar. Vår ambition är att även påbörja marktilldelningen i år och det pågår redan nu dialog med verksamheter som är intresserade av att etablera sig i området. Under senare delen av 2024 flyttar Lindex, som nämnts tidigare, båda sina lager från Partille och Borås för att bygga ett stort omnilager i parken, avslutar Mia.

Är du intresserad av att etablera verksamhet?

Eller vill du veta mer om Bälinge Företagspark? Hör gärna av dig till:

Har du lyssnat på:

Podden Business Göteborg om Susanne Ehnbåge, vd Lindex

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.