Connect with us

Marknadsnyheter

Försiktig optimism och fortsatt kostnadsfokus för företagen under 2024

Published

on

Efter ett år präglat av oro för inflation, osäkra marknadsförhållanden och lågkonjunktur, uttrycker företagsledare nu en försiktig optimism inför 2024. Det visar rapporten “What Leaders Are Saying About Costs and Growth in 2024” från Boston Consulting Group (BCG), där över 600 företagsledare för globala storbolag svarat på frågor om hur de ser på företagets utveckling under 2024 jämfört med 2023. “Fortsatt strikt fokus på kostnadskontroll anses av de flesta företagsledare vara avgörande för att lyckas med värdeskapande under 2024”, säger Anders Madsen, vd för BCG Sverige.  

BCG:s rapport visar en ljusare syn hos globala företagsledare på makroekonomiska förändringar jämfört med 2023. Trots detta kvarstår oro för affärsutmaningar som inflation, stigande räntor och lågkonjunktur, samt socioekonomiska och geopolitiska effekter av årets allmänna val i USA, Indien, EU och pågående konflikter i Ukraina och Mellanöstern. 

– Trots försiktig optimism bland företagsledare ser vi ändå att kostnadskontroll är högsta prioritet under början av 2024. Många är återhållsamma med större utgifter i den löpande verksamheten och overhead samt CAPEX/investeringar. Trots det, ser vi att det är bra läge för M&A och vi ser möjlighet för konsolidering i flera sektorer, säger Anders Madsen. 

Ekonomisk osäkerhet största orosmolnet 
Bland företagsledare i Europa ligger ekonomisk osäkerhet högst upp bland utmaningar som spås påverka företagets prestation (34 %), följt av inflation och ökade räntekostnader (29 %). Endast sju procent ser förändrade konsumentbeteenden som det främsta oron för företagets tillväxt under 2024.  

BCG:s analys visar att majoriteten av alla företag lyckas uppnå besparingsmålen initialt men att den stora utmaningen ligger i att få insatserna att bita sig kvar. 

– Vi ser att över 80 procent av företagen träffar eller överträffar sina uppsatta kostnadsbesparingsmål men att bara hälften av dessa lyckas ligga kvar på den förbättrade kostnadspositionen över tid. Dessutom ser vi att en av tre upplever att utförda åtgärder hämmar tillväxten och påverkar den negativt, säger Anders Madsen. 

Rapporten visar att framgångsrika företag har ett antal gemensamma nämnare. De tar grepp om hela kostnadsbasen, inte bara diskretionära kostnader utan också strukturella. Dessutom arbetar de aktivt med att driva fram en kultur av ständiga förbättringar. Framgångsrika företag återinvesterar dessutom delvis initiala besparingar i tillväxtfrämjande innovation, moderniserade försörjningskedjor och tillverkning. 

– Vår rapport understryker behovet för företagsledare att balansera kostnadskontroll med tillväxtstrategier för att navigera genom föränderliga ekonomiska trender, geopolitiska förändringar och snabb teknologisk utveckling. Genom att anta ett heltäckande tillvägagångssätt kan organisationer låsa upp medel för att investera i strategiska prioriteringar som bygger konkurrensfördelar för framtiden, säger Anders Madsen.  

För mer information om kostnadskontroll och strategier för tillväxt, ladda ner hela rapporten från BCG här.  

Ulrika Engellau
Presskontakt
+46761271619
engellau.ulrika@bcg.com

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är är ett globalt managementkonsultföretag som samarbetar med ledande bolag över hela världen för att tackla deras största utmaningar. Vi är marknadsledande i Norden och arbetar med företag runt om i hela Sverige. I globala team med bred branschkompetens utmanar vi status quo och hjälper organisationer att växa, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med över 90 kontor i fler än 50 länder. För mer information, vänligen se www.bcg.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.