Försvagad marginal i en svårnavigerad omvärldssituation

| 11 november, 2022 | 0 kommentarer

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022

Tredje kvartalet 2022
– Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 37 651 KSEK (35 336)
– Bruttomarginalen uppgick till 37,7 procent (41,5)
– Rörelseresultatet uppgick till -1 842 KSEK (1 299)
– Resultatet efter skatt uppgick till -1 644 KSEK (875)
– Resultatet per aktie uppgick till -0,15 SEK (0,08)

Nio månader 2022
– Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 113 866 KSEK (101 823)
– Bruttomarginalen uppgick till 38,4 procent (43,7)
– Rörelseresultatet uppgick till -2 756 KSEK (4 093)
– Resultatet efter skatt uppgick till -2 704 KSEK (2 735)
– Resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK (0,26)

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
– Covid-19 pandemin påverkade fortsatt verksamheten med leveransbegränsningar från Kina p.g.a. lokala nedstängningar.
– Axkid har ingen försäljning eller annan verksamhet i Ukraina, Vitryssland och Ryssland och således bedöms rådande konflikt inte ha någon direkt påverkan på bolaget eller koncernens verksamhet i dagsläget.
– Givet ovan händelser avstår styrelsen från att kommunicera tillväxt samt lönsamhetsmål för räkenskapsåret 2022.
– Under tredje kvartalet tillfördes bolaget 8,8 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner inom incitamentsprogram 2018/2022 I samt 2018/2022 II

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar
Tredje kvartalet påverkades initialt av tidigare kommunicerad lockdown i produktionen vilket resulterat i låga lagernivåer, och därmed lägre försäljningsvolym. Tack vare en stark avslutning lyckades vi återta delar av dessa volymer när lagernivåerna stabiliserades.

För perioden levererar vi en försäljningstillväxt på 7 procent där marknaderna utanför Norden återigen agerar draglok. Omsättningen uppgick för dessa marknader till 24,1 MSEK jämfört med 21,0 MSEK samma period förra året. Omsättningen i Norden uppgick till 13,6 MSEK vilket resulterade i en negativ tillväxt jämfört samma period föregående år (14,4). Denna trend är tydlig och vi ser att vi påverkas mer av det generella marknadsläget på mogna marknader men kan fortsätta växa på övriga marknader tack vare våra unika produkter.

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i Europa är den framtida marknadsutvecklingen mycket osäker. En nyckel till framgång är därför att öppna nya marknader och fortsätta arbetet med att etablera Axkid som en självklar leverantör utanför Norden. Vi är övertygade om att vi även i sämre tider kan växa på dessa marknader. Det är viktigt att vi jobbar nära våra partners på de mogna marknaderna och tillsammans hitta möjligheter att öka försäljningen men också att anpassa kostnaderna framåt.

För kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12,8 MSEK (-1,9). Kassaflödet påverkades negativt av förskjutningar i leveranskedjan och vi har haft ovanligt långa leveranstider till våra distributörer. Vi förväntar oss att kassaflödet förbättras eftersom våra lagernivåer i Europa nu har stabiliserats vilket möjliggör ett jämnare varuflöde.

Under det tredje kvartalet påverkades vi av höga fraktkostnader, ökande priser på ingående material samt betydande negativa valutaeffekter. Rörelseresultat uppgick till -1,8 MSEK (1,3).

Utifrån ett resultatperspektiv ser vi positiva signaler framåt. Containerfrakterna har snabbt minskat i kostnad och insatsvarorna till våra produkter visar en gynnsam utveckling. Vi förväntar oss dock ingen effekt av detta förrän 2023.

Under slutet av det tredje kvartalet har vi genomfört ytterligare prishöjningar för att kompensera för sjunkande marginaler. Arbetet med att förbättra lönsamheten fortskrider kontinuerligt.

Vår senast lanserade produkt Minikid 3 belönades med högsta möjliga säkerhetsbetyg i det prestigefulla ADAC-testet som publicerades under oktober månad. Förra året korades Axkid One till testvinnare hos samma testhus. Detta är ännu ett bevis på att vi skapar produkter med en mycket hög nivå av säkerhet för barn, något vi är väldigt stolta över. Vi går således in i vintern och våren med positiv energi och stärkta i vårt erbjudande till våra kunder.

Göteborg november 2022
Daniel Johanson, VD

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *