Connect with us

Marknadsnyheter

Fortsatt stark tillväxt i kvartalet – EBITDA ökade 42 procent

Published

on

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER    

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 456,6 (322,8) MSEK, en ökning med 41 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 104,5 (73,3) MSEK, en ökning med 42 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 23 (23) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 62,2 (40,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,2 (2,7) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,7 (-39,1) MSEK.

TOLV MÅNADER JANUARI-DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 587,4 (1 111,3) MSEK, en ökning med 43 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 331,6 (258,7) MSEK, en ökning med 28 procent. Justerad EBITDA uppgick till 347,0 (238,7) MSEK, en ökning med 45 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (23) procent (22 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 172,2 (118,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 11,6 (7,9) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 228,0 (85,5) MSEK.

Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett nytt rekordår för koncernen där fin organisk utveckling kombinerat med förvärv levererat försäljning över 1,5 miljarder, justerad EBITDA tillväxt på 45 procent, och en koncern med tre affärsområden som kan omsätta den starka balansräkningen till fortsatt tillväxt.

Fjärde kvartalet

Försäljningen ökade med 41 procent drivet av förvärv kombinerat med en organisk tillväxt över 10 procent. Koncernens tre affärsområden hade alla god efterfrågan och levererade sammantaget en stark försäljningstillväxt.

Affärsområdet Hjälpmedel hade hög efterfrågan på framför allt den norska och den svenska marknaden och en stark försäljningsökning under kvartalet, som drevs av både förvärv och fin organisk utveckling inom framför allt kognitionsområdet. I kvartalet förvärvades Swedelift till affärsområdet.

Medicinteknik ökade också försäljningen på de flesta marknaderna. Nutritionsprodukter hade ytterligare ett starkt kvartal och försäljningen av EKG system ökade både i Norden och i Tyskland, medan efterfrågan på vakuumsystem var något svagare. Tillverkningen av komponenter till röntgenutrustning påverkades kortvarigt negativt av nu färdigställda åtgärder i produktionen vilket motverkade den i övrigt fina utvecklingen i affärsområdet. Förvärvade verksamheter bidrog också till affärsområdet. 

Specialistläkemedel uppvisade fortsatt tillväxt för den registrerade läkemedelsportfölj kombinerat med hög efterfrågan på licensläkemedel. I den registrerade läkemedelsportföljen ingår även utlicensiering utanför Norden som utvecklats starkt under året och där försäljningen var stabil, dock tilltar konkurrensen på marknaden.

Sammantaget levererade koncernen ett mycket starkt fjärde kvartal med hög försäljningstillväxt och ökat resultat. EBITDA ökade i kvartalet med 42 procent och marginalen uppgick till 23 procent.

Finansiella mål

Koncernen har i och med det fjärde kvartalet uppnått målet om 1,5 miljarder i försäljning, och samtidigt levererat väsentligt över målet om >15% EBITDA tillväxt per år. Den starka operationella utvecklingen har gjort att koncernen trots genomförda förvärv besitter en nettokassa och skuldsättningsgrad långt under målgränsen på <3 gånger nettoskuld i förhållande till EBITDA.

Bolaget har därför uppdaterat de finansiella målen:

 • Den årliga resultattillväxten (EBITA) ska överstiga 15%
 • Avkastningen på eget kapital (RoE) ska överstiga 20%
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA (exkl IFRS16) ska understiga 3

Målen avser att belysa och driva bolagets ambition att växa lönsamt och utnyttja koncernens starka balansräkning, samt att använda kapital effektivt för att skapa värde för bolagets aktieägare.

De finansiella målen innebär inte någon förändrad strategi och ligger helt i linje med koncernens väletablerade långsiktiga modell för bolagsstyrning, förvärv och värdeskapande.

Sammanfattningsvis

Koncernen levererade ett mycket starkt fjärde kvartal och ett nytt rekordår för både försäljning och vinst. God efterfrågan och fin operationell utveckling kombinerat med förvärv sammanfattar året. Vi har fortsatt respekt för eventuella effekter av en svagare konjunktur och förändringar i marknaden, men ser också goda möjligheter att fortsätta affärsutvecklingen både organiskt och genom förvärv.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm

2024-01-31

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-31 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.