Connect with us

Marknadsnyheter

Statligt stöd behövs för att sätta fart på bostadsproduktionen i Finland

Published

on

För att bostadsmarknaden ska fungera krävs det en viss grad av nyproduktion, särskilt i stora städer och tillväxtcentrum. Jukka Rantanen, vd för kedjan Sb-Hem, föreslår statsgaranti för lån under byggtiden för fritt finansierade nybyggen. Detta skulle underlätta byggherrarnas svåra situation och påskynda byggandet av nya bostäder i Finland.

– På bostadsmarknaden i Finland, särskilt i tillväxtcentrum, utgör finansieringen för byggfirmor och nybyggen en avsevärd flaskhals för nybyggnationen. I dag är bankerna av förståeliga skäl mycket mer försiktiga med att finansiera nybyggen än till exempel så sent som 2021. Då gick handeln med nybyggda bostäder het och nya objekt såldes redan under förhandsmarknadsföringen, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Inom nyproduktion är läget exceptionellt svårt just nu och byggnadsentreprenörerna har det oerhört tufft, vilket enligt mig är mycket oroväckande. För att bostadsmarknaden ska fungera krävs det en viss grad av nyproduktion. Dessutom behövs nyproduktion för att stödja utbudet. Snart befinner vi oss i en situation där det saknas objekt att sälja på marknaden, eftersom endast begagnade bostäder erbjuds, betonar Rantanen.

– Bostadsmarknaden i Finland förväntas öka avsevärt senast under den senare hälften detta år. Jag tror att bostäderna i nybyggen som redan är färdiga kommer att gå åt relativt snabbt när marknaden tar fart. Enligt experters bedömningar kommer vi att ha omkring 4 500–5 000 nya osålda bostäder i vår. Om byggfirmorna har möjlighet och vilja att vara flexibla när det gäller försäljningspriserna på dessa bostäder tror jag att den mängden kommer att bli såld inom ungefär ett halvår, säger Rantanen.

– För att få fart på nybyggnationen och särskilt den fritt finansierade bostadsproduktionen i de stora städerna och tillväxtcentrumen i Finland behövs det stöd från staten. Många byggherrar skulle kunna börja förverkliga sina nybyggen som har legat på planeringsbordet länge, om de hade möjlighet att få statsgaranterat lån för byggandet. 

– Statsgarantin skulle också göra att de konsumenter som är intresserade av nybyggda bostäder också vågar lita på att byggena faktiskt blir klara. Det är flera byggfirmor som har gått i konkurs och nybyggen som inte har blivit klara på grund av det, och detta har skrämt bort många konsumenter. Statsgarantin skulle vara en viktig trygghet för köpare av nybyggda bostäder.

RS-systemet bör också uppdateras till 2020-talet

– Jag vill även starta en diskussion om en annan sak som påverkar bostadsmarknaden och nybyggnationen. Det nuvarande RS-systemet behöver förnyas. Det är bristfälligt och delvis också föråldrat, säger Rantanen.

– Ett problem med RS-systemet hänför sig till specificeringen av betalningsposterna som är en obligatorisk bilaga till RS-avtalet. Där fastställs vilken byggnadsfas som ska vara klar för att en post ska förfalla till betalning för köparen. Betalningsplanen av stor betydelse för köparen. Dessvärre går det i praktiken ofta så att byggfirmorna fakturerar poster även om den byggnadsfas som krävs ännu inte är klar. Ingen verkar ha tillräcklig kontroll över att faktureringen faktiskt sker i enlighet med betalningsplanen. Och när övervakningen inte fungerar tvingas köparna ofta ovetande betala mer än de egentligen behöver, i förhållande till hur klar deras bostad är. Den senaste tiden har detta lett till problem.

Planläggning kan styra att nybyggnationen är tillräckligt mångsidig

– Ett stort problem vid försäljning av nybyggda bostäder har också varit att utbud och efterfrågan inte möts. I städer och tillväxtcentrum har det byggts för mycket små bostäder de senaste åren. Och de få bostäder i familjestorlek som byggts är alldeles för små till kvadratmeterna för barnfamiljers behov, säger Rantanen. – I många av de s.k. investerarhusen som byggdes i slutet av 2010-talet och början av 2020-talet är bostäderna alldeles för små till kvadratmeterna i förhållande till antalet rum. Det finns till exempel familjebostäder med hela fyra rum på totalt endast drygt 50 kvadratmeter. Man kan inte prata om boendekomfort för familjer i sådana små lyor. 

– Enligt mig är nybyggnationens framtid att man i Finland börjar fokusera på att bygga nya bostäder med en mer traditionell rumsfördelning. Nybyggen där det finns bostäder i alla storlekar.

– Jag tycker också att man särskilt i de stora städerna och tillväxtcentrumen i Finland borde skärpa villkoren i planläggningen lite, till exempel vad gäller bostädernas yta. Det kunde vara klokt att genom planläggningen styra nybyggnationen till exempel stadsdelsvis. Tidigare var regeln till exempel i Helsingfors att den genomsnittliga storleken på bostäderna i ett nybygge skulle vara 75 kvadratmeter. Kanske vi kunde gå tillbaka till ett liknande system, för att kunna säkerställa att efterfrågan och utbud möts bättre och att bostadsmarknaden i Finland fungerar på lång sikt, säger Sb-Hems vd Rantanen.

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden i Finland med mig:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har cirka 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.