Fredrik Fränding blir ny vd för ChromoGenics

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

ChromoGenics AB (publ) utser Fredrik Fränding till ny vd med start 23 augusti 2021.

Fredrik Fränding har närmare 20 års erfarenhet från olika roller inom SKF, bland annat som vd för svenska startupbolaget SKF RecondOil AB och verksamhetschef för SKF Australien. Han har också haft ledande roller inom SKF i Asien och USA. Fredrik är civilingenjör med inriktning maskin från Chalmers, med fördjupning inom entreprenöriella verksamheter, vilket också har präglat en stor del av hans arbetsliv.

”Det är med ett stort mått ödmjukhet jag tar över stafettpinnen från Leif Ljungqvist, som tillsammans med teamet har gjort ett fantastiskt jobb med att kvalitetssäkra produktionen. Det finns en oerhörd kompetens i den här organisationen och en vilja att lyckas. I kombination med ChromoGenics skalbara teknologi och det stora intresset från fastighetsägare finns fantastiska möjligheter att bli ett lönsamt, internationellt industribolag”, säger Fredrik Fränding.

Processen för att rekrytera en ny vd till ChromoGenics påbörjades i samband med att Leif Ljungqvist tillträdde hösten 2020. Det senaste året har fokus legat på intrimning av sputtermaskinerna och produktionsstart i den nya fabriken i Uppsala. Efter produktionsstart våren 2021 är det nu ett bra läge för en ny vd att ta över bolaget.

”Fredrik är en ledare som drivit både stora och mindre verksamheter i olika faser och i många världsdelar. Han har helt rätt driv och kompetens för att ta ChromoGenics vidare i kommande industrialiserings- och internationaliseringsfas. Jag vill också passa på att tacka Leif Ljungqvist som har gjort en väldigt bra insats under ett intensivt år med intrimning av sputtermaskiner och produktionsstart i Uppsala. När Fredrik tar över innebär det att vi fortsätter framåt med full kraft”, säger Johan Hedin, styrelseordförande i ChromoGenics.

Leif Ljungqvist kommer att vara kvar i ChromoGenics under en övergångsperiod efter Fredrik Frändings tillträde.

Kontakt:
Johan Hedin, Styrelseordförande
Tel: +46(0)70 211 08 56
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
[email protected]
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 11 juni 2021, kl. 08:30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: [email protected], 08-463 83 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *