Gabather erhåller myndighetsgodkännande inför start av fas 1-studie med läkemedelskandidaten GT-002

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten och den lokala etikprövningsnämnden inför starten av en klinisk studie i friska försökspersoner med upprepade och stigande doser av läkemedelskandidaten GT-002. Till följd av den rådande covid-19-pandemin har ett datum för initiering av studien ännu inte kunnat fastställas.

GT-002 är den längst framskridna av Gabathers selektiva GABAA-stimulerare, vars unika verkningsmekanism öppnar möjligheter till utveckling av nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. GT-002 utvecklas för närvarande primärt som en förbättrad behandling av depression.

I den dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla upprepad administrering med GT-002 i stigande doser – en så kallad Multiple Ascending Dose (MAD) Study. Studien syftar till att utvärdera läkemedelskandidatens säkerhet och tolerabilitet, samt till att dokumentera dess farmakokinetiska egenskaper.

”Vi välkomnar det positiva beskedet från den portugisiska läkemedelsmyndigheten och etikprövningsnämnden, och ser fram emot att starta den kliniska studien av vår läkemedelskandidat GT-002 så snart hälsoläget i Portugal medger”, säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel. 08- 463 80 00, [email protected].

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 11.45 den 27e mars 2020.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *