Connect with us

Marknadsnyheter

Game Chest Group presenterar mobilspelet Kwizit med Ai-teknologi

Published

on

Game Chest Group är stolta över att presentera vårt första mobilspel – Kwizit. Spelet, som planeras för lansering under 2024 på både Google Play Store och Apple App Store, utgör startskottet för vår strategi att utöka koncernens inkomstkällor genom internutvecklade spel.

Om Kwizit:

Kwizit är ett mobilspel som erbjuder unik vändning på traditionella quiz genom att låta spelare skapa, dela och spela personligt anpassade quiz med hjälp av avancerad AI-teknologi. Spelet är designat för att berika den sociala spelupplevelsen genom integration med större skärmar såsom TV-apparater och datorer, vilket uppmuntrar spelarna att lyfta blicken från mobilerna och dela upplevelsen tillsammans. 

Kwizit utvecklas in-house i Stockholm och spelet som ägs till 100% av Game Chest Group,

Teknologi

Kwizit är utvecklat i spelmotorn Unity, en spelmotor som vid tidpunkten för detta uttalande driver uppskattningsvis över 69% av de största mobilspelen på marknaden Tillsammans med spelmotorn och den senaste teknologin för webb utlovar Kwizit en unik och medryckande spelupplevelse.

Kwizit använder sig av det internutvecklade integrationssystemet izi för att erbjuda en molnbaserad IT-infrastruktur, inkluderande tjänster såsom datalager, autentiseringssystem och en distributionsplattform för annonser och reklam. Genom att utveckla Kwizit på izi-plattformen kan vi optimera spellogik och beräkningsprocesser genom att flytta dem från spelmotorn till molnet. Denna metod förbättrar inte bara prestanda och bandbredd utan möjliggör även centralt underhåll och distribution av uppdateringar i realtid, alltifrån spelkod och regler till poängsystem och användarinformation.

Användning av AI

Med vårt koncept – Think it, Kwizit! – integrerar Kwizit AI för att skapa personanpassade spel baserade på ämnen som spelarna själva väljer. Detta möjliggör skräddarsydda quiz för spelare av alla åldrar, oavsett geografisk placering, kunskapsnivå, språk och intressen. Spelarna anpassar sina quiz med inställningar för ålder, svårighetsgrad, tidsåtgång, tonalitet och språk, vilket garanterar en både underhållande och relevant quizupplevelse. Dessutom är processen snabb och användarvänlig, med ett spelklart quiz på mindre än 30 sekunder.

Intäktsmodell

Kwizit är gratis att ladda ner och spela, vilket erbjuder en potentiellt stor användarbas. Intäkter genereras genom beprövade metoder inom freemium-mobilspel, främst via reklam och abonnemangstjänster med månatliga avgifter.

Marknadspotential

På en global skala ser vi en ökande efterfrågan på kostnadseffektiva spelprojekt med klar affärsnytta och marknadspotential. Med izi-systemet, som förenklar rekryteringsprocessen, kan vi effektivisera utvecklingsprocessen och snabbt förvandla koncept till färdiga produkter. Kwizit är ett tydligt exempel på metodikens effektivitet och blir attraktivt ur ett investeringsperspektiv, tack vare låga aktiverade kostnader och kort utvecklingstid. Med mobilmarknadens stora användarbas och Kwizits globala appeal ser vi fram emot de intäktsmöjligheter som erbjuds. Detta breddar dess marknadspotential avsevärt och placerar Kwizit och Game Chest Group i en stark position inför framtiden på den globala spelmarknaden.

Krister Elmgren, VD, säger: ”Kwizit representerar ett spännande projekt för företaget, där ett framgångsrikt bevisat koncept öppnar dörren för att implementera metoden i framtida spelutvecklingsprojekt. Förmågan att effektivt genomföra projekt från start till mål, inom kortare tidsramar och med kontrollerade utgifter, samtidigt som vi införlivar solida inkomstgenererande strategier, placerar oss i en fördelaktig position för att utveckla och lansera ytterligare mobilspel på marknaden. Vår kostnadseffektivitet och robusta ekonomiska bas är nyckelfaktorer i detta. Jag kommer att kontinuerligt uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen av Kwizit och planerar att under april månad presentera en första trailer som ger en inblick i spelet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
VD
Game Chest Group AB (Publ)
board@gamechestgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.