Generic Sweden Delårsrapport Jan – Mars 2022

| 18 maj, 2022 | 0 kommentarer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 19% till 31,9 MSEK (26,9 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 10% och uppgick till 6,3 MSEK (5,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,37 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (4,0 MSEK)

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 17:00 den 18 maj 2022.

 

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 115 MSEK under 2021 och var 20 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. [email protected]. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.