Genexpressionsdata från ny analysmetod stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin

| 30 mars, 2020 | 0 kommentarer

Göteborg, Sverige, 30 mars 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att nya genexpressionsdata baserade på en validerad metod från TATAA Biocenter AB, vilken är betydligt känsligare än den pre-kommersiella metoden, visar att en större andel patienter, dvs. de med lågt ABCC3-genuttryck, skulle kunna ha en betydande bättre effekt av arfolitixorin jämfört med dagens prodroger (leukovorin) på PFS och total överlevnad.

Genexpressionsdata från den optimerade metoden som validerats av TATAA Biocenter AB, jämfört med genexpressionsdata baserade på den pre-kommersiella metoden, visar en ökning av andelen patienter som har lägre ABCC3-genuttryck, från tidigare 66,6% till 75%. Progressionsfri överlevnad (PFS) för patienter med högt ABCC3-genuttryck har ökat med 1,1 månader och visar nu 4,7 månaders skillnad jämfört med patienter med lågt ABBC3-genuttryck.

– Dessa nya data visar att det finns en stor andel patienter som har lägre uttrycksnivåer av vissa folatrelevanta gener, vilket tyder på att de inte optimalt drar nytta av den nuvarande behandlingen med 5-FU och leukovorininnehållande regimer. Lågt uttryck av ABCC3-genen har kopplats till dålig omvandling av leukovorin till [6R]-MTHF och visar därför sämre sjukdomsfri överlevnad hos dessa patienter. Detta stöder hypotesen att vår läkemedelskandidat arfolitixorin kommer att vara till nytta för dessa patienter då arfolitixorin är den aktiva metaboliten [6R]-MTHF – utan behov av omvandling, säger Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör för Isofol.

 För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post:
[email protected]
Mobil: +46 (0) 709 16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 08.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *