Gunnebo först med att miljövarudeklarera produkter i branschen för fysisk säkerhet

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Gunnebo är det första företaget inom branschen för fysisk säkerhet som utfärdar miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) för sina produkter i enlighet med det internationella EPD-systemet. Ett viktigt framsteg som tydligt visar på Gunnebos strävan efter faktabaserad hållbarhetsrapportering och sänkta koldioxidutsläpp inom hela verksamheten och produktportföljen.  

EPD är ett internationellt erkänt och oberoende granskad deklaration som ger information om en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln, från råmaterialutvinning till dess att den tas ur bruk.  

Gunnebos EPD:er registreras genom det internationella EPD-systemet, världens främsta och äldsta EPD-program. Dess EPD:er används bland annat inom system för gröna byggnader som BREEAM och LEED, program för byggnadsinformationsmodellering samt EU:s system för grön offentlig upphandling. 

Gunnebo-koncernen arbetar för att uppnå netto noll växthusgasutsläpp till år 2045. 

”Att vi deklarerar våra produkters miljöpåverkan genom EPD:er tror vi tydligt bevisar vår trovärdighet och transparens, samt vårt arbete för hållbarhet och socialt ansvarstagande”, säger Linda Andrén, VP Business and Development and Sustainability, Gunnebo Safe Storage. 

”Våra internationella säljbolag och tillverkningsenheter är redan ISO-certifierade för sin miljöstyrning. Nästa steg är att se bortom företagets koldioxidavtryck och mäta våra produkters påverkan under hela livscykeln så att vi kan minimera den.” 

”EPD:er visar på läget just nu, men de genererar viktig kunskap och insikt. Vi kommer att bygga vidare på detta för att åstadkomma förbättringar och minska vår miljöpåverkan ytterligare. EPD:erna är dessutom en viktig del i att skapa trygghet för våra kunder, som kan känna sig säkra på att vi är en ansvarstagande producent som integrerar vårt hållbarhetsarbete i varje del av vår verksamhet, säger Christian Carlsson, SVP HR & Sustainability för Gunnebo-koncernen. 

Gunnebo har utfärdat EPD:erna i samarbete med AFRY, som är ett europeiskt ledande företag inom hållbar teknik, design och rådgivning runt om i världen.

 

Ytterligare EPD-information:  

 

Gunnebo Safe Storage har utfärdat oberoende verifierade EPD:er för tre stora produkter: DuoForce-serien med grade III-skåp, SafeStore Auto Midi 5XL-serien med automatiserade bankfack samt kassaskåp för uttagsautomater. De specifika EPD:erna finns publicerade här.

Gunnebo-koncernen strävar efter att uppnå sex EPD:er fram till år 2024.

 

EPD:er inom det internationella EPD-systemet är i enlighet med den internationella standarden ISO 14025 (miljömärkning och miljödeklarationer). För att skapa en EPD genomförs en detaljerad livscykelanalys (LCA) i enlighet med specifika regler för varje produktkategori. Resultatet sammanställs därefter i EPD-rapporteringsformatet och verifieras av oberoende och godkända tredjeparter före publiceringen. En EPD är giltig under en begränsad period, exempelvis fem år. 

 

För mer information, kontakta:

Christian Carlsson, SVP HR & Sustainability 

Tel: +46 703 686 922, e-post: [email protected]

 

Linda Andrén, VP Business Development and Sustainability, Gunnebo Safe Storage

 

Tel: +46 733 822 471, e-post: [email protected]

 

 

Gunnebokoncernen är en global ledare inom säkerhet som erbjuder innovativa produkter och tjänster för att kontrollera flödet av människor, värdesaker och kontanter. Genom Gunnebos två affärsenheter; Entrance Control och Safe Storage erbjuder vi lösningar till kunder främst inom detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskplatser och bank. Gunnebo Group har ca 4000 anställda totalt i 25 länder. Med 10 produktionsanläggningar tillgodoser vi våra kunder på cirka 120 marknader. Under 2021 hade koncernen en omsättning på cirka 420 miljoner EUR. Tillsammans skapar vi en säkrare värld.

www.gunnebo.com
  

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.