Hållbar byggnadskonstruktion och service när MAX släpper hållbarhetsrapport

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Idag släpps MAX hållbarhetsrapport för 2021. Under 2021 har innovation inom hållbar service, produktutveckling och byggnadskonstruktion varit högprioriterat trots att 2021 var ett utmanande år för hela restaurangbranschen på grund av pandemin.

I december 2021 öppnade MAX sin första restaurang i ett så kallat hållbarhetshus som med nya material och byggtekniker minskar byggnationens utsläpp med 31 procent. MAX räknar dessutom med att restaurangen gör av med 40–50 procent mindre energi i drift – bland annat genom att installera solceller på taket och att det nya kyl- och fryssystemet återvinner värme effektivt med låg energiförbrukning.

– Det är fantastiskt att hållbarhetshuset i Norrtälje kan minska utsläppen så kraftigt och det är därför vi nu planerar fler av samma sort, säger Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers.

Under året har MAX anlagt fler laddstationer för elbilar som en service för gästerna. Under hela 2021 laddade våra gäster 5,5 miljoner kWh vilket motsvarar ungefär 30,5 miljoner kilometer i bilväg. Det är 420 varv runt jorden och sparar 2 900 ton utsläpp.

MAX finns i fler länder än Sverige. I Polen lanserades under 2021 hela den meny för Salad Bowls som redan finns i Sverige och MAX gäster i Polen åt under 2021 större andel måltider med annat än rött kött (43 %) än vad svenskarna gjorde (41 %). Ändå är utsläppen per omsatt krona väsentligt högre i Polen än i Sverige vilket beror på att samhället inte ställt om på samma sätt som Sverige och det innebär att den polska elen och det polska nötköttet har en betydligt högre klimatpåverkan än motsvarande i Sverige. Under 2021 ökande utsläppen per omsatt krona i Polen kraftigt (+19 %) vilket beror på en snabb expansion med nya restauranger och en ökad marknadsföring.

I Sverige ökade utsläppen per omsatt krona marginellt med 1 procent per omsatt krona vilket till största delen beror på förbättrad datakvalitet från leverantörerna. Detta skedde trots en ökad satsning på hållbarhetshus, ökad försäljning av måltider utan rött kött och fler laddstationer för elbilar. Under 2021 ökade MAX totala utsläpp med 2 procent.

MAX hållbarhetsår 2021 i korthet:

  • MAX nya hållbarhetshus beräknas ha 31 procent mindre utsläpp av klimatgaser under konstruktionsfasen.
  • Försäljningen av andelen måltider utan rött kött har under 2021 fortsatt öka till 41 procent.
  • Under året har MAX anlagt fler laddstationer för elbilar och våra gäster laddade 5,5 miljoner kWh vilket motsvarar 420 varv runt jorden.
  • Sedan 2013 har utsläppen av klimatgaser från MAX hela värdekedjas minskat med 22 procent per omsatt krona. Under 2021 ökade dock utsläppen med 2 procent per omsatt krona främst beroende på expansion i Polen men även förbättrade leverantörsdata.
  • Sedan 2008 har MAX planterat cirka 3,26 miljoner träd i tropikerna enligt standarden Plan Vivo. Det motsvarar en yta på cirka 6 700 hektar eller 9 600 fotbollsplaner, eller att ta bort 385 000 fossildrivna bilar från vägarna på ett år.
  • Tre företag till blev under 2021 klimatpositiva på samma sätt som MAX (nu 12 totalt sett).
  • Andelen sockerfri läsk fortsatte öka till 38 procent (36 procent 2020).
  • Arbetet för förnybara förpackningar fortsätter och under året ersatte diskbara skedar 4 miljoner engångskedar i plast.
  • Samarbetet med Samhall fortsätter och de städar alla egenägda restauranger i Sverige (förutom restaurangen i Åre).
  • Sedan 2006 har 7-10 procent av MAX årliga nettovinst fördelats till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 354 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning.

Läs hållbarhetsrapporten i sin helhet här!

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.