Connect with us

Marknadsnyheter

H & M Hennes & Mauritz AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

Published

on

H & M Hennes & Mauritz AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida hmgroup.com. Rapporten innehåller den årliga redovisningen av H&M-gruppens framsteg mot de integrerade finansiella och hållbarhetsrelaterade målen. En tryckt version av årsredovisningen skickas endast ut via post till de aktieägare som har begärt det.

Hållbarhetsrapporten för 2023 (Sustainability Disclosure), som också publiceras idag, innehåller hållbarhetsrelaterad information som ett komplement till års- och hållbarhetsredovisningen. H&M-gruppen håller även ett webbinarium den 27 mars kl. 10:30 (CET) för en mer ingående presentation av bolagets hållbarhetsarbete under 2023. Webbinariet är tillgängligt via denna länk.

”I en värld som står inför betydande sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar är det viktigare än någonsin att vi fortsatt lever upp till vår affärsidé att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Vi står fast vid vår strategi för att bidra till en mer hållbar och cirkulär modeindustri. Ambitiösa och konkreta åtgärder för att minska utsläpp och resursanvändning måste gå hand i hand med att bidra till den omställning detta innebär för de miljoner människor som är beroende av modeindustrin för sin försörjning. Detta är en förutsättning för möjligheten till hållbar tillväxt och för en fortsatt motståndskraftig verksamhet, säger Leyla Ertur, hållbarhetschef för H&M-gruppen.

Här följer några hållbarhetsrelaterade höjdpunkter från 2023:

 • 22 procents minskning av växthusgasutsläpp i H&M-gruppens leverantörskedja och 24 procents minskning i den egna verksamheten (med 2019 som basår), vilket innebär att bolaget kom närmare sitt mål att minska de absoluta utsläppen i scope 1[1], 2[2] och 3[3] med 56 procent senast 2030.
   
 • 85 procent återvunna eller hållbart framställda material. H&M-gruppen gjorde fortsatta framsteg mot målet att 100 procent av materialen ska vara återvunna eller hållbart framställda senast 2030. Andelen återvunna material var 25 procent, vilket bolaget har som mål att fördubbla senast 2030.
   
 • 29 procents minskning av elintensiteten i koncernens butiker, baserat på kvadratmeter och öppettider (med 2016 som basår), vilket innebär att bolaget uppnådde och överträffade målet om en minskning med 25 procent sju år före utsatt tid.
   
 • 55 procents minskning av plastförpackningar (jämfört med basåret 2018). H&M-gruppen fortsatte också arbetet för att nå målet att endast använda återvunna eller hållbart framställda material i sina förpackningar till 2030 och uppnådde 79 procent under 2023.
   
 • Fler än 200 000 anställda vid drygt 750 leverantörsfabriker i H&M-gruppens värdekedja svarade på en enkät om arbetsförhållanden, vilken hjälper bolaget att göra tydliga prioriteringar och skapar förutsättningar som kommer att leda  till ännu mer effektiva klagomålssystem.

[1] Scope 1 avser alla direkta växthusgasutsläpp från H&M-gruppens egen verksamhet.

[2] Scope 2 avser indirekta utsläpp från förbrukning av inköpt el, värme och ånga som används i H&M-gruppens egen verksamhet.

[3] Scope 3 inbegriper andra indirekta utsläpp, såsom utsläpp relaterade till utvinning och framställning av råmaterial, tygproduktion, plaggtillverkning och outsourcade transportrelaterade aktiviteter.

Kontakt:

H&M Group Media Relations

Tel: 08-796 53 00

E-post: mediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

Denna information är sådan information som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 8:10 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, &Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.