Connect with us

Marknadsnyheter

H2 Green Steel sluter samarbetsavtal med Byggnads Norrbotten för sunda arbetsvillkor

Published

on

H2 Green Steel tecknar i dag ett samarbetsavtal med fackförbundet Byggnads Norrbotten för ett sunt bygge av stålverket i Boden. Avtalet är en del i bolagets tiopunktsprogram med åtgärder för att säkerställa goda arbetsvillkor och motverka arbetslivskriminalitet. Där finns också krav på kollektivavtal och ett begränsat antal underentreprenörsled.

I samband med att avtalet undertecknas lämnas nycklarna till ett fackligt kontor på byggarbetsplatsen över.

– Vi ska inte bara göra en klimatmässigt hållbar produkt, utan också vara en socialt hållbar arbetsplats. Som stor beställare har vi också ett stort ansvar. Vi såg tidigt vilka problem som kan uppstå vid sådana här stora byggprojekt inklusive kriminalitet, utnyttjande av människor och allvarliga olyckor. Därför har vi arbetat aktivt för att hitta eller utforma god praxis i branschen och har kommit en god bit på vägen, säger Johan van der Bijl, byggchef på H2 Green Steel.

Efter kontakter med såväl myndigheter som arbetsmarknadens parter inklusive Byggföretagen, Byggnads och andra fackförbund, samt olika experter, upprättades ett systematiskt arbetssätt med ’tre K’ – Krav, Kontroll och Konsekvenser – tillsammans med tydligt rollansvar i bolaget.

– Utgångspunkten är att det inte är dyrare att anlita en entreprenör som gör rätt. I förlängningen kommer vi och samhället att tjäna på sund konkurrens och goda arbetsvillkor. Det ökar också möjligheten att branschen blir mer attraktiv att jobba i och därmed ökar chanserna till bättre kompetensförsörjning i en ansträngd sektor.

En av de enskilt viktigaste åtgärderna är också signalen att bolaget som stor beställare inte accepterar företag som ägnar sig åt den här typen av organiserad och ekonomisk brottslighet. Det är den signalen som nu skickas till branschen.

H2 Green Steels tiopunktsprogram för att motverka fusk och kriminalitet vid Europas första stålverksbygge på 50 år summeras så här:

1) Vi ställer krav på svenska kollektivavtal eller annat särskilt avtal med en svensk fackförening. Det är den bästa möjliga garanten för att personal på byggen ska ha rimliga arbetsvillkor, få rätt lön och ha en säker arbetsmiljö.  

2) Vi tecknar i dag ett särskilt samverkansavtal med Byggnads Norrbotten för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och också hjälpa oss och våra leverantörer att göra rätt. Det måste vara lätt att göra rätt. Det här samarbetsavtalet innehåller bland annat: 

  • Tillgång till H2 Green Steels elektroniska personalliggare.
  • Bolagskontroller. 
  • Byggnads är kontaktpunkt för entreprenörerna gentemot samtliga LO-facken i Norrbotten.
  • Råd och stöd till de entreprenörer som kommer till H2 Green Steel. 
  • Deltagande i skyddsronder på arbetsplatsen. 
  • Uppföljning av kollektivavtalens efterlevnad och kontroll av bolag som är engagerade i H2 Green Steels entreprenörsled. 

3) Lokal för facken vid H2 Green Steels byggarbetsplats. Där kommer Byggnads och alla andra fackförbund som har medlemmar på bygget kunna träffa medlemmar och sköta sitt arbete. 

4) Regelbunden samverkan med Byggnads Norrbotten och alla andra fackförbund. Samverkan har redan inletts med en första workshop som kick-off. 

5) Antalet underentreprenörsled begränsas till två under respektive huvudentreprenör för att öka möjligheten till kontroll, men också ge tillräcklig flexibilitet för att H2 Green Steels entreprenörer ska lyckas med sin uppgift. H2 Green Steel är byggherre.

6) Alla på byggarbetsplatsen ska ha ID06-kort, som kopplas till en elektronisk personalliggare. ID06 är Byggföretagens kort och tillhörande system för att säkerställa att rätt personer är på arbetsplatsen och har genomgått rätt säkerhetsutbildning. 

7) Kontroller av id-handlingar och id-kontroller på plats för att säkerställa att det är rätt personer som är på plats och att de har rätt att arbeta i Sverige och att de finns i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. För detta har extern hjälp från ett bolag som nu också öppnar kontor i centrala Boden för att kunna bistå med detta och utfärda ID06-kort tagits in, vilket inte bara bistår H2 Green Steel utan också andra företag i regionen.

8) Bolagskontroller av de företag som utför arbete för H2 Green Steel, både innan avtal tecknas och löpande under avtalstiden. Alla måste exempelvis ha F-skattbevis.  

9) Löpande samverkan med alla relevanta myndigheter som arbetar både förebyggande och granskande av den här typen av verksamheter. Både den förra och nuvarande regeringen har gett tydliga uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom ett antal problematiska sektorer, där byggsektorn är en. 

10) Bolaget etablerar en särskilt utpekad funktion och person på byggarbetsplatsen som ansvarar för hantering av dessa frågor och är kontakt gentemot de fackliga organisationerna. 

Arbetet kommer inte att bli enkelt. Vi är extremt ödmjuka inför den här arbetsuppgiften. Vi vet att vi inte kommer inte att klara den ensamma, utan enbart om vi arbetar tillsammans med myndigheterna, våra leverantörer och arbetsmarknadsmarknadens parter, säger Johan van der Bijl.

Detta historiska samverkansavtal som idag undertecknas mellan H2 Green Steel och Byggnads bygger på den svenska modellen med kollektivavtal. Det ger oss nu en unik möjlighet att i samverkan säkerställa ordning och reda. Tiopunktsprogrammet för att motverka fusk och kriminalitet är ett unikt verktyg för Byggnads och H2 Green Steel att arbeta efter. Vi hoppas att fler beställare anammar H2 Green Steels initiativ för att skapa sund konkurrens och attraktiv bransch, säger Joakim Lindholm, ordförande i Byggnads Norrbotten.

För mer information
Karin Hallstan, Presschef, tel: 076 842 81 04, e-post: press@h2greensteel.com

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden. www.h2greensteel.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.