Handelsbankens delårsrapport januari – juni 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Januari – juni 2021 
– jämfört med januari – juni 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 14% till 11 600 mkr (10 196). Justerat för valutakursförändringar och årets reservering till Oktogonen ökade rörelseresultatet med 17%.

 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11,1% (10,3).

 • Resultatet per aktie steg med 15% till 4,60 kr (3,99).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 20,5% (18,7).

 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,04).

 • Intäkterna ökade med 5% till 22 894 mkr (21 803). Justerat för valutakurs-förändringar ökade intäkterna med 6%.

 • Fortsatt stora inflöden till bankens fonder. Provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade med 34%.

 • Den underliggande kostnadsökningen, justerat för Oktogonen samt valutakurs-förändringar, uppgick till 325 mkr eller 3%, där mer än hela ökningen förklarades av ökade utvecklingskostnader. Inklusive Oktogonen och valutakursförändringar steg kostnaderna med 3% till -11 355 mkr (-10 980).

 • K/I-talet förbättrades till 49,6% (50,4).

Andra kvartalet 2021 
– jämfört med första kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet ökade med 7% till 5 988 mkr (5 612).

 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6% (10,6).

 • Resultatet per aktie steg med 8% till 2,39 kr (2,21).

 • Kreditkvalitén var fortsatt mycket god och kreditförlusterna bestod av nettoåter-vinningar på 47 mkr (8).

 • Intäkterna steg med 3% till 11 602 mkr (11 292). Räntenettot förbättrades med 2% till 7 961 mkr (7 818).

 • Provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade med 6%.

 • Tillväxt i såväl företags- som hushålls-utlåningen. Totalt steg utlåningen med 31 mdkr.

 • Kostnaderna var i stort oförändrade och uppgick till -5 672 mkr (-5 683).

 • Kostnadsreduktionen fortskrider enligt plan och hittills har initiativ motsvarande 1,3 mdkr avtalats/åtgärdats sedan 3 kv 2020 med en uppnådd positiv resultateffekt om 400 mkr. Drygt 700 personer, motsvarande ca 6% av totalt antal anställda, har ingått avtal om att lämna banken.

 • K/I-talet förbättrades till 48,9% (50,3).

 • Handelsbanken först i Norden med grönt EU-taxonomi-anpassat lån.

 


 

Från klockan 6.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, [email protected]

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 klockan 6.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *